Smart Energy Hub

In het voorjaar van 2023 is advies- en ingenieursbureau bind, in opdracht van de gemeente Wierden, gestart met een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van een Smart Energy Hub. Vanaf de zomer van 2023 zijn de meeste bedrijven met een grootverbruikersaansluiting op beide bedrijventerreinen van Enter benaderd om in gesprek te gaan en informatie te delen over hun energieverbruik en toekomstplannen. In totaal zijn bijna 30 bedrijven benaderd en met 25 bedrijven zijn gesprekken gevoerd. Uiteindelijk hebben 15 bedrijven met 19 locaties alle benodigde informatie aangeleverd.

Deze 15 bedrijven hebben informatie gedeeld over hun elektriciteitsverbruik per uur over een heel kalenderjaar, de fysieke aansluiting, de contractwaarden en hun toekomstplannen. Uit de analyse van de data lijken er veel opties te zijn voor samenwerking binnen een Smart Energy Hub. Zo zien we bijvoorbeeld dat op het piekmoment in 2022 55% van het totaal gecontracteerde vermogen benut is. Er zou, collectief, op dat moment contractueel over alle 19 aansluitingen nog 45% ruimte beschikbaar zijn. Enexis gaat hier de komende 8 tot 12 weken naar kijken en koppelt dan, op basis van de volmachten, meer inhoudelijke informatie terug.

De gemeente Wierden en de Werkgeverskring Enter (WKE) hebben een commitmentverklaring getekend, waarin zij symbolisch de handen ineens slaan om verder te werken aan de realisatie van een Smart Energy Hub bij een positieve uitkomst van het Enexis-onderzoek. Indien de resultaten positief zijn, wordt gewerkt aan de vervolgstappen. Daarnaast heeft de gemeente Wierden het vervolgtraject ingebracht in de verdeling van de gelden uit de Regio Deal Twente. Op 18 april 2024 wordt, als alles volgens plan verloopt, door het Twente Board formeel groen licht gegeven voor een financiële bijdrage aan het vervolgproject.

Na goedkeuring van Enexis en het Twente Board zal de eerste stap van het vervolg een toelichtende bijeenkomst met de 15 volmachtgevers zijn in bijzijn van gemeente, WKE en Enexis. Er zullen dan verdere afspraken gemaakt worden over het proces van de realisatie van een Smart Energy Hub.

Mochten er in de tussentijd vragen zijn over het proces of de inhoud kan contact worden opgenomen met Jeroen Mol van bind ([email protected]) of Ramon Reekers van de gemeente Wierden ([email protected]).

Meer informatie kunt u ook lezen op de website van de gemeente Wierden:
https://www.wierden.nl/bedrijventerreinen-de-elsmoat-en-de-vonder-in-enter-slaan-de-handen-ineen-en-nemen-deel-in-een