Werkgevers Kring Enter

Samen voor succes!

Werkgevers Kring Enter

Samen voor succes!

Werkgevers Kring Enter

Samen voor succes!

Werkgevers Kring Enter

Samen voor succes!

Werkgevers Kring Enter

Samen voor succes!

Nieuws wat speelt er

Save the date: Nieuwjaarsbijeenkomst 15 januari

De jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst van de Werkgeverskring Enter vindt plaats op woensdagavond 15 januari 2020 bij Bistro T-Bone. Wij nodigen u en uw partner hiervoor van harte uit! De definitieve uitnodiging ontvangt u medio december maar zet deze datum alvast in uw...

Lees meer

Oproep: aan de slag met duurzaamheid of mobiliteit

Wilt u op korte of lange termijn aan de slag met duurzaam ondernemen en/of duurzame mobiliteit? Werkgeverskring Enter wil graag onder de leden inventariseren of er wellicht collectief voordeel gehaald kan worden en of ondersteuning geboden kan worden bij de realisatie...

Lees meer

Terugblik bestuurlijk overleg 30 oktober

Op 30 oktober heeft het WKE bestuur het halfjaarlijkse bestuurlijk overleg gehad met Richard Kortenhoeven (wethouder), Henk van Triest (bedrijvencontactfunctionaris) en Gerrit Arendshorst van de  gemeente Wierden Onder andere de stand van zaken m.b.t....

Lees meer

Terugblik duurzaamheidsbijeenkomst 15 november

Het kan haast geen enkele ondernemer in Enter ontgaan zijn: afgelopen vrijdag was de derde vrijdag van november en dus dé ‘Dag van de Ondernemer! In heel het land werd er aandacht geschonken aan het ondernemerschap en werden talloze ondernemers in het zonnetje gezet...

Lees meer

Provinciale subsidie toegekend aan WKE

De provincie Overijssel heeft de subsidie ‘Ondernemend Noaberschap’ toegekend aan zeven ondernemersverenigingen, waaronder de Werkgeverskring Enter (WKE). Deze subsidie sluit uitstekend aan bij de ambitie van het bestuur om de WKE te professionaliseren en de...

Lees meer

Duurzaamheidsbijeenkomst ‘Zon op Dak’ 15 november 2019

Graag nodigen wij u uit voor een duurzaamheidsbijeenkomst op vrijdagmiddag 15 november vanaf 15.00 uur bij Landgoed Het Rheins in Enter. Tijdens deze bijeenkomst willen we u informeren over de mogelijkheden van verduurzamen en specifiek “Zon op Dak”: wat is het, wat...

Lees meer

Resultaten onderzoek lidmaatschap WKE

In opdracht van de Werkgeverskring Enter heeft Gerdi de Vries van Coppi onderzocht wat leden van het lidmaatschap van de WKE vinden. Tijdens de bestuursvergadering op 17 september jl. zijn de resultaten gepresenteerd en is de verenigingsmonitor overhandigd aan Henk...

Lees meer

Bestuurlijk overleg

Minimaal 2x per jaar vindt er een bestuurlijk overleg plaats. In dit strategische overleg, waarbij zowel het college van B&W als het bestuur van de werkgeverskring Enter aanwezig zijn, worden alle zaken die spelen voor ondernemend Enter besproken. Kortom; het moment...

Lees meer