Werkgevers Kring Enter

Samen voor succes!

Werkgevers Kring Enter

Samen voor succes!

Werkgevers Kring Enter

Samen voor succes!

Werkgevers Kring Enter

Samen voor succes!

Werkgevers Kring Enter

Samen voor succes!

Nieuws wat speelt er

Uitnodiging inspiratie-avond Nationaal Park | 13 oktober

Deze uitnodiging plaatsen wij namens wethouder Richard Kortenhoeven van de gemeente Wierden. Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug is al jaren een publiekstrekker in onze regio. Onlangs is het Nationaal Park uitgebreid met het Twents Reggedal, waar de gemeente Wierden...

Lees meer

Vragenlijst toekomstvisie gemeente Wierden

Namens de gemeente Wierden plaatsen wij onderstaande oproep voor het invullen van een vragenlijst. Prettig wonen en leven in de gemeente Wierden. Dat vinden wij een belangrijk uitgangspunt. Voor nu maar ook voor in de toekomst. Maar wat is hiervoor nodig? Hoe zorgen...

Lees meer

25 jaar Nijkamp Uitvaartzorg

Mijn naam is Ina Nijkamp. Sinds 1996 ben ik mede-eigenaar van Nijkamp Uitvaartzorg. Tot 2 juni 2019 runde ik het bedrijf samen met mijn man Johan, maar sinds zijn overlijden doe ik dit alleen. Johan was altijd het gezicht naar buiten toe. Ik werkte achter de schermen...

Lees meer

Ondernemersadviseurs Twente

Wist u dat de provincie Overijssel ondersteuning op thema’s als familiebedrijven, digitalisering en innovatie biedt?   De Provincie Overijssel maakt dit onder andere mogelijk met de inzet van MKB-adviseurs. Voor Ondernemend Twente zijn dat Gerjan Bremmer en Ben...

Lees meer

Werkgever in Twente? Doe de gratis Mobiliteitsscan

Hoe staat uw organisatie ervoor als het gaat om duurzame mobiliteit? Waar kunt u nog stappen zetten? Waar kunt u kosten besparen? Hoe kunt u uw mobiliteitsbeleid goed inrichten ook na de coronacrisis? Met de mobiliteitsscan van Twente Mobiel wordt dit in één keer...

Lees meer

Word vrijwilliger bij de Brandweerkazerne Enter

De sirene gaat. Klinkt als… Brandweer Twente! Ben jij ON FIRE? Brandweer Twente zoekt voor 12 kazernes collega’s die zich willen inzetten voor een veilig Twente. Word vrijwilliger bij de warmste werkgever van Nederland!  Zij zoeken enthousiaste en gedreven...

Lees meer

Ondersteuning familiebedrijven

Overijssel helpt mee! Ben jij ondernemer in een Overijssels familiebedrijf met minimaal 5 werknemers en wil je aan de slag met digitalisering of duurzaamheid? Of staat de volgende generatie in de startblokken om het bedrijf over te nemen? Dan helpt Family Next!  ...

Lees meer

Inventariseren behoefte aan noodfonds Corona

Zijn er ondernemers die door de coronacrisis tussen wal en schip vallen?   Gemeente Wierden onderzoekt of er een noodfonds moet worden gerealiseerd   De gemeente Wierden roept ondernemers op om zich uiterlijk 30 juni 2021 te melden als zij niet of nauwelijks...

Lees meer

Deelname collectieve inkoop zonnepanelen

Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk om een investeringssubsidie aan te vragen voor zonnepanelen. De subsidie is beschikbaar voor bedrijven met een zogenaamde kleinverbruik aansluiting en toch een redelijk energieverbruik. Voor grootverbruikers blijft de SDE subsidie...

Lees meer

KVO voordeel Interpolis vervalt

Enige tijd geleden is door het bestuur van de WKE besloten om niet te gaan voor hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). De reden hiervoor is dat KVO hercertificering tijd en geld kost en deze investering vond het bestuur niet opwegen tegen de...

Lees meer

Doe mee met de 4e Corona Ondernemerspeiling Overijssel

De impact van de coronacrisis is voor het Overijsselse bedrijfsleven nog steeds groot. Om u als ondernemer zo goed mogelijk te helpen hebben MKB Nederland Midden en VNO-NCW Midden uw input nodig. Samen met de provincie Overijssel en Oost NL hebben VNO-NCW Midden en...

Lees meer

Ontwerp ‘Reclamebeleid 2021’ ter inzage

Er is op veel plaatsen in de gemeente Wierden reclame aanwezig. Bedrijven willen hun naamsbekendheid vergroten of een bepaald product aanprijzen. Ook organisaties en instellingen gebruiken reclame om bijvoorbeeld evenementen aan te kondigen. Reclame verandert door...

Lees meer

Vijf vragen aan…. Luc Velten

In deze -inmiddels bekende- rubriek stellen we elke editie vijf vragen aan een lid van de Werkgeverskring Enter en wordt de vragenlijst daarna weer doorgegeven aan een ander lid. Deze keer hebben we het genoegen om Luc Velten van Bouwbedrijf Homan de vijf vragen voor...

Lees meer

Actuele subsidieregelingen voor Overijsselse ondernemers

De provincie Overijssel heeft regelmatig verschillende subsidies voor het MKB. Welke interessante subsidieregelingen voor ondernemers zijn nu actueel? MIT-haalbaarheidsprojecten Overijssel 2021 De wereld verandert. Ook in Overijssel zien we dat de opgaven van vandaag...

Lees meer

Corona Nieuws van ROZ

De coronacrisis heeft nog steeds heel veel impact op ondernemers. We informeren je via de nieuwsbrief van de ROZ over enkele regelingen die interessant kunnen zijn voor ondernemers. [button...

Lees meer

Besparing mogelijk door collectief meetdienstencontract

PM Energie faciliteert de collectieve inkoop voor leden van de Werkgeverskring Enter. Veel van die leden verdienen hun contributie terug door mee te doen met de collectieve inkoop van elektriciteit en gas. Voor grootverbruikers (bedrijven met een aansluiting >...

Lees meer

Ik Bindr: verbind talent met de ambitie van Twente

Beste ondernemer, De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Het is belangrijk om de Twentse economie vitaal te houden. Dat kan door te investeren in scholing. Zo behouden we het talent en het vakmanschap voor Twente.Wellicht is het Twentse scholingsinitiatief  "Ik...

Lees meer

Meer inzicht in uw energieverbruik

Wist u dat we via ons energiecollectief ook meer inzicht kunnen geven in uw energieverbruik? Wanneer u beschikt over een slimme meter worden uw meterstanden op afstand uitgelezen*. Hiermee is het mogelijk om bijna continu signaaltjes te versturen, waardoor u tot in...

Lees meer

Wierdense Ondernemersavond 2021

      De Wierdense Ondernemersavond vindt plaats op maandag 19 april 2021. Alle ondernemers uit de gemeente Wierden zijn van harte welkom bij deze online Ondernemersavond, die begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. Tijdens deze avond kunnen...

Lees meer

Wijkagent van Enter stelt zich voor: Robert Mast

Mijn naam is Robert Mast, 36 jaar  en ik ben sinds 2012 werkzaam bij de politie Oost-Nederland. Met ingang van april 2020 heb ik Peter Dierink opgevolgd als wijkagent van Enter en de omliggende buurtschappen.   Voor sommigen van u ben ik al een bekende, en voor...

Lees meer

Kijk het tafelgesprek van het MKB-webinar van 9 maart terug

Was u erbij op 9 maart tijdens het MKB-webinar Financiële regelingen en support in Coronatijd? Hopelijk hebben de organiserende partijen u geïnspireerd en een goede inkijk kunnen geven in de mogelijkheden aan subsidies, programma's en support op de diverse thema's....

Lees meer

Vijf vragen aan…. Erik Morsink

In deze -inmiddels bekende- rubriek stellen we elke editie vijf vragen aan een lid van de Werkgeverskring Enter en wordt de vragenlijst daarna weer doorgegeven aan een ander lid. Deze maand hebben we het genoegen om Erik Morsink van Morsink Constructie de vijf vragen...

Lees meer

Webinar Post-Corona Thuiswerkplan

Tot 1 juli is de Voucherregeling Thuiswerkplan van kracht. Veel Overijsselse organisaties met meer dan 50 medewerkers maken hier gebruik van. Uiteraard zijn er in Overijssel ook veel bedrijven met minder dan 50 werknemers. Zij vallen buiten de regeling. Daarom helpt...

Lees meer