Veilig ondernemen

KVO-B

Voor de bedrijventerreinen de Elsmoat en de Vonder werkt de WKE samen met de politie, brandweer en gemeente aan de kwaliteit en veiligheid van de bedrijventerreinen. Het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen is door het KIWA aan de bedrijventerreinen toegekend. Op deze pagina vindt u alle informatie over dit project. Haal eruit wat voor uw bedrijf belangrijk is.

Iedere ondernemer wordt wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. Dat tast het gevoel van veiligheid aan en ook de financiële schade kan flink oplopen. Op bedrijventerreinen liggen diefstal, brandstichting, vernieling en verloedering op de loer. Individuele beveiliging is niet altijd toereikend. Het is een gemeenschappelijk probleem, waar eigenlijk alleen door middel van samenwerking iets aan gedaan kan worden.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen, hierna te noemen KVO-B, helpt ondernemers, gemeenten, politie en brandweer om samen de veiligheid op bedrijventerreinen te verbeteren. Uitgangspunt is een duurzame samenwerking tussen alle betrokken partijen. In acht stappen worden de betrokken partijen samengebracht, de veiligheidsproblemen geanalyseerd en maatregelen geselecteerd. Deze worden vervolgens uitgevoerd, geëvalueerd en – indien nodig – bijgeschaafd. Contactpersoon KVO-B vanuit de WKE is Gerdi de Vries: [email protected].

 

Voordelen KVO-B

Het KVO-B heeft voor alle deelnemers een duidelijke meerwaarde. Met maatregelen zoals inbraak-, overval- en brandbeveiliging zorgt het KVO-B voor een veiliger en prettiger werkomgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het bedrijventerrein wordt verbeterd. Daar heeft niet alleen de ondernemer, maar ook de gemeente baat bij. Bovendien maakt het KVO-B de aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor respectievelijk de politie en de brandweer een stuk effectiever.

Voordelen ondernemers

Ondernemers op een bedrijventerrein zijn gebaat bij een veilig bedrijventerrein. Het KVO-B biedt het personeel een veilige en prettige werkplek. De bedrijfsschade (waaronder derving) neemt af en het imago van het bedrijventerrein verbetert. Een veilig ondernemersklimaat versterkt de concurrentiepositie. Belangrijk is ook dat ondernemers kunnen rekenen op de inzet van gemeente, politie en brandweer. Door samenwerking tussen ondernemers onderling en met andere partijen is tevens schaalvoordeel te behalen bij de inkoop van veiligheidsmaatregelen.

Meer informatie KVO-B

Via onze nieuwsbrief en bijeenkomsten houden wij op de hoogte van de alles wat met veilig ondernemen te maken heeft. Op onderstaande websites kunt u preventietips vinden en via de website van de politie kunt u digitaal melding of aangifte doen.

Brandweer Veiligheidsregio Twente: https://www.brandweer.nl/twente

Politie: https://www.politie.nl/

Interne criminaliteit: https://hetccv.nl/

Veilig Ondernemen Scan: https://scans.mkbservicedesk.nl/veiligondernemenscan

 

Aangifte doen

Waarom melden of aangifte doen?

Na diefstal of ander delict een must, maar ook meldingen van andere zaken zijn nuttig. Hiermee kunnen zelfs andere zaken opgelost worden. Beter teveel melden, dan te weinig.

Wat kunt u waar melden? Op deze calamiteitenkaart vindt u alle belangrijke telefoonnummers.

Calamiteitenkaart

 Tip: hang deze calamiteitenkaart op een centrale plek in uw bedrijf op, zo heeft u altijd de belangrijke telefoonnummers bij de hand.

 

AED + BHV’ers

Omdat iedere mintuut telt! AED’s bij u in de buurt zijn te vinden op: www.hartslagnu.nl.  AED in uw bezit? Meld het via www.hartslagnu.nl , zodat de buurt weet dat u er één heeft. Ook BHV’ers met een reanimatiecertificaat kunnen zich aanmelden via deze website.

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

 

Dit keurmerk heeft als direct voordeel dat een aanzienlijke korting kan worden verkregen op bedrijfsschadeverzekeringen. Immers er bestaat op de bedrijventerreinen een veiligheidsprogramma dat tot gevolg heeft dat de kans op inbraken en brandschade veel kleiner is dan zonder deze doelgerichte aanpak. Het KVO-veiligheidsprogramma met concrete maatregelen is gebaseerd op de uitkomsten van een enquête en de wensen van de ondernemers. De ondernemers zelf bepalen de prioriteiten in een werkgroep waar ook de politie, de gemeente en de brandweer deel van uitmaken.

Lees verder over KVO en de veiligheidsmaatregelen op de bedrijventerreinen.

KVO

De Vonder is al sinds 2009 in het bezit van het KVO certificaat. De uitbreiding met de Elsmoat sinds 2015. Het huidige KVO certificaat is 3 jaar geldig en loopt tot 2018. Ondernemers werken permanent samen met de gemeente, de politie en de brandweer om de veiligheid op hoog niveau te houden en waar mogelijk te verbeteren. Een daadkrachtige werkgroep waarin de ondernemers het voortouw nemen geeft sturing aan de uitvoering van een pakket aan veiligheidsmaatregelen dat permanent wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Voor de ondernemers levert het KVO-programma voordelen op, zoals een gegarandeerde inzet van de politie, de gemeente en de brandweer. Hierdoor is er sprake van een vermindering van schade aan panden en middelen en ontstaat er een veilig en schoon bedrijventerrein. Dit is aantrekkelijk voor de ondernemers, maar ook voor hun personeel en klanten.

 

 

De wijkagent Enter speelt een belangrijke rol

Peter Dierink is de wijkagent voor het bedrijventerrein De Vonder en De Elsmoat. Hij is degene die zeer goed op de hoogte is van incidenten en voorvallen die zich op het terrein voordoen. Hij krijgt informatie vanuit de uitkijkcentrale van MPL over verdachte personen en voertuigen, die door het collectieve camerabewakingssysteem worden opgemerkt. Hij kan ook beelden opvragen als er criminele activiteiten hebben plaatsgevonden. Kortom, hij is de spin in het web als het gaat om criminaliteit en veiligheid op het bedrijventerrein.

Peter Dierink is vaste deelnemer aan het veiligheidsoverleg dat ieder kwartaal plaatsvindt. Met zijn kennis van zaken is hij voor de ondernemers de aangewezen contactpersoon.

Wilt u hem spreken bel dan 0900-8844 voor een afspraak of mail naar [email protected].

Voor meer informatie over KVO De Vonder – De Elsmoat kunt u contact opnemen met de projectleider de heer Chris Kuster (tel. 06 – 144 69 833)

Wilt u alles weten over  veiligheid in uw bedrijf, ga dan naar de website van het CVV
Hier leest alles over maatregelen die uw onderneming en uw bedrijfsprocessen veiliger maken:
Cybercrime en wat er tegen te doen; veilig internetten, tien gouden tips om overvallen te voorkomen; nuttige preventietips tegen inbraken, gratis veiligheidsscans en nog veel meer.

 

Nieuwsbrief

2018