Veilig ondernemen

 

Op de bedrijventerreinen De Vonder en Elsmoat is een speciaal veiligheidsprogramma van toepassing. De WKE heeft met de Gemeente, Politie en Brandweer afgesproken een veilige werkomgeving te garanderen. Deze permanente samenwerking steunt op 2 pijlers.

 

 

Stichting Camerabeveiliging

 

De Vonder wordt bewaakt door een ring van beveiligingscamera´s. De 5 beweegbare en 6 kentekencamera´s zijn aangesloten bij de meldkamer van het beveiligingsbedrijf van MPL. Deze zichtbare camera’s voorkomen inbraken en worden ingezet bij alarmmeldingen en opsporing.

Alle ondernemingen op het bedrijventerrein profiteren van dit camerasysteem en leveren daarom een financiële bijdrage voor de instandhouding en verbetering ervan.

 

 

Keurmerk Veilig Ondernemen

 

Dit keurmerk heeft als direct voordeel dat een aanzienlijke korting kan worden verkregen op bedrijfsschadeverzekeringen. Immers er bestaat op de bedrijventerreinen een veiligheidsprogramma dat tot gevolg heeft dat de kans op inbraken en brandschade veel kleiner is dan zonder deze doelgerichte aanpak. Het KVO-veiligheidsprogramma met concrete maatregelen is gebaseerd op de uitkomsten van een enquête en de wensen van de ondernemers. De ondernemers zelf bepalen de prioriteiten in een werkgroep waar ook de politie, de gemeente en de brandweer deel van uitmaken.

Lees verder over KVO en de veiligheidsmaatregelen op de bedrijventerreinen.

KVO

De Vonder is al sinds 2009 in het bezit van het KVO certificaat. De uitbreiding met de Elsmoat sinds 2015. Het huidige KVO certificaat is 3 jaar geldig en loopt tot 2018. Ondernemers werken permanent samen met de gemeente, de politie en de brandweer om de veiligheid op hoog niveau te houden en waar mogelijk te verbeteren. Een daadkrachtige werkgroep waarin de ondernemers het voortouw nemen geeft sturing aan de uitvoering van een pakket aan veiligheidsmaatregelen dat permanent wordt geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Voor de ondernemers levert het KVO-programma voordelen op, zoals een gegarandeerde inzet van de politie, de gemeente en de brandweer. Hierdoor is er sprake van een vermindering van schade aan panden en middelen en ontstaat er een veilig en schoon bedrijventerrein. Dit is aantrekkelijk voor de ondernemers, maar ook voor hun personeel en klanten.

 

 

Actuele thema’s en maatregelen die onder het KVO-programma lopen:

 

 • Monitoren en verbeteren effectiviteit camerabewakingssysteem
 • Ondernemers stimuleren deel te nemen aan het camerasysteem
 • Stimuleren aangifte bereidheid
 • Afsluiten van onbewaakte uitgangen voor auto’s (vluchtroutes)
 • Terugdringen van te hard rijden
 • Brandweeroefeningen bij bedrijven
 • Jaarlijks schouwen op het terrein
 • Goed beheer en onderhoud op het terrein
 • Nieuwsbrieven en informatie via website/bijeenkomsten

 

 

De werkgroep KVO

 

Wie zitten in de werkgroep?

 • Chris Kuster – Projectleider (voorzitter)
 • Martin Boswinkel – Gemeente Wierden (secretaris)
 • Peter Dierink – Wijkagent Enter
 • Dinant Knol – Brandweer Wierden
 • Tonny aan de Stegge – Ondernemer
 • Peter Kerkhof – Ondernemer
 • Stephan Schrooten –Coördinator camerabeveiliging
 • Gerwin Meilink – Ondernemer / Bestuurslid Werkgeverskring Enter (WKE)
 • Raymond Slag – Ondernemer

De werkgroep vergadert 3 tot 4 keer per jaar. In de werkgroep worden alle voorkomende en gemelde incidenten besproken en waar nodig adequate veiligheidsmaatregelen geïnitieerd. Permanente aandacht voor de veiligheid op het bedrijventerrein is daarmee gegarandeerd.

 

 

De wijkagent Enter speelt een belangrijke rol

 

Peter Dierink is de wijkagent voor het bedrijventerrein De Vonder en De Elsmoat. Hij is degene die zeer goed op de hoogte is van incidenten en voorvallen die zich op het terrein voordoen. Hij krijgt informatie vanuit de uitkijkcentrale van MPL over verdachte personen en voertuigen, die door het collectieve camerabewakingssysteem worden opgemerkt. Hij kan ook beelden opvragen als er criminele activiteiten hebben plaatsgevonden. Kortom, hij is de spin in het web als het gaat om criminaliteit en veiligheid op het bedrijventerrein.

Peter Dierink is vaste deelnemer aan het veiligheidsoverleg dat ieder kwartaal plaatsvindt. Met zijn kennis van zaken is hij voor de ondernemers de aangewezen contactpersoon.

Wilt u hem spreken bel dan 0900-8844 voor een afspraak of mail naar [email protected].

Voor meer informatie over KVO De Vonder – De Elsmoat kunt u contact opnemen met de projectleider de heer Chris Kuster (tel. 06 – 144 69 833)

 

Wilt u alles weten over  veiligheid in uw bedrijf, ga dan naar de website van het CVV
Hier leest alles over maatregelen die uw onderneming en uw bedrijfsprocessen veiliger maken:
Cybercrime en wat er tegen te doen; veilig internetten, tien gouden tips om overvallen te voorkomen; nuttige preventietips tegen inbraken, gratis veiligheidsscans en nog veel meer.

 

Nieuwsbrief

December 2015