Zijn er ondernemers die door de coronacrisis tussen wal en schip vallen?

 

Gemeente Wierden onderzoekt of er een noodfonds moet worden gerealiseerd

 

De gemeente Wierden roept ondernemers op om zich uiterlijk 30 juni 2021 te melden als zij niet of nauwelijks in hun levensonderhoud kunnen voorzien doordat zij geen gebruik kunnen maken van bestaande coronaregelingen. De gemeente wil deze ondernemers te hulp schieten.

“We zien dat er ondernemers zijn die zwaar geraakt zijn door de crisis, sommigen hebben hun hele omzet zien verdwijnen”, aldus wethouder Richard Kortenhoeven. “Wat dat doet met een ondernemer, met zijn medewerkers en met zijn gezin is met geen pen te beschrijven.”
Kortenhoeven: “Er zijn landelijke regelingen voor ondernemers en ook als gemeente proberen we onze ondernemers een steuntje in de rug te geven. Veel ondernemers maken bijvoorbeeld gebruik van de TOZO. Maar er zijn ook ondernemers die nergens voor in aanmerking komen en daardoor in de knel komen. Soms zo erg dat ze hun huur of de boodschappen niet meer kunnen betalen.”

Oproep

De gemeente Wierden onderzoekt nu of er behoefte is aan een noodfonds. Zo’n noodfonds zou financiële steun moeten bieden aan ondernemers die zwaar geraakt worden door de coronacrisis, geen aanspraak kunnen maken op bestaande regelingen en nauwelijks of niet meer kunnen voorzien in hun levensonderhoud.  De financiële steun zou bestaan uit een eenmalige bijdrage, bedoeld voor levensonderhoud.

“Als er in onze gemeente behoefte is aan een noodfonds, dan gaan we dat organiseren”, aldus de wethouder. “Maar we willen eerst weten hoeveel ondernemers er in onze gemeente tussen wal en schip vallen en wat zij nodig hebben. Daarom roep ik deze ondernemers op om zich te melden.”

Naar de peiling