Digitaal werkbezoek Enter door gedeputeerde Eddy van Hijum

Op vrijdag 4 december legt gedeputeerde een digitaal werkbezoek af in Enter. Reden voor dit werkbezoek is de verduurzaming van de bedrijven in Enter en de rol van de WKE daarin. Wij zijn trots dat de aanpak in Enter de aandacht van de provincie heeft getrokken.

Het programma ziet er als volgt uit:

Programma
 • 13.30 uur: opening en toelichting programma door Wethouder Kortenhoeven
 • 13.40 uur: de aanpak in Enter en rol WKE door Arjan Hofman bestuurslid WKE
 • 13.45 uur: verduurzaming in de praktijk – ondernemers aan het woord
  Gerwin Gerritesen – Gerbri
  Maurice Roetgering – Coulisse
 • 14.15 uur: rapport toekomstvaste bedrijventerreinen
  Bureau Buiten heeft een onderzoek in de provincie Overijssel gedaan (namens de provincie, VNO-NCW, MKB en gemeenten) naar de toekomstvastheid van bedrijventerreinen. Hierbij zijn een breed aantal thema’s op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie, innovatie, gezondheid, en meer in beeld gebracht. Er is een soort ‘foto’ ontstaan van de huidige status op bedrijventerreinen. In een dashboard zijn alle bedrijventerreinen terug te vinden, kunnen ze met elkaar worden vergeleken en komen er daardoor ook kansen en opgaven in beeld.
 • 14.25 uur: handreiking ondernemers voor vergroening/verduurzamen
  Met deze handreiking wil de provincie Overijssel voor bedrijven inzichtelijk maken welke verduurzamingsmaatregelen interessant zijn, hoeveel dit kost en hoeveel dit oplevert. Met zo concreet mogelijke informatie wil de provincie ondernemers helpen om de stap te maken.
 • 14.30 uur: in gesprek met gedeputeerde Eddy van Hijum
 • 15.00 uur: afsluiting werkbezoek
Aanmelden

Wij nodigen alle leden van harte uit om deel te nemen aan dit digitale werkbezoek. Aanmelden kan via [email protected].
Na aanmelding ontvangt u een link naar de online vergadering.

Graag tot ziens op vrijdag 4 december.

Met vriendelijke groet,

WKE-bestuur