Op 9 januari hebben de gemeente Wierden, de Werkgeverskring Enter en de Werkgeverskring Wierden het IKBINDR stokje mogen ontvangen. Zij geven het stokje weer heel graag door aan de ondernemers in de gemeente Wierden. 

 

Het moet vanzelfsprekend worden dat iedereen zich tijdens zijn of haar loopbaan blijft ontwikkelen. Dat mensen meer invloed ofwel regie krijgen op hun loopbaan en zich kunnen aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt.

Veranderingen op de arbeidsmarkt

Op de arbeidsmarkt doen zich flinke verschuivingen voor in gevraagde kennis en vaardigheden, onder meer door trends zoals digitalisering, automatisering, technologisering, verduurzaming en de energie- en klimaattransities. In diverse sectoren is er daarom sprake van krapte. Tegelijkertijd kan een deel van de werkzoekenden niet aan werk komen en dreigen anderen hun baan te verliezen.

We doen het samen

We doen het in gemeente Wierden graag samen! Samen als overheid, onderwijs en ondernemers, door gezamenlijk de kosten voor scholing van werknemers te dragen. Ben jij werkgever in de gemeente Wierden? En is voor jou Leven Lang Ontwikkelen belangrijk? IKBINDR Zakelijk is een lidmaatschap waarmee je als werkgever de toekomst aan het nu verbindt door te investeren in Leven Lang Ontwikkelen. Door samen de scholingskosten voor werknemers te dragen. De scholingskosten worden voor 50% gefinancierd door Twents Fonds voor Vakmanschap. Kijk voor meer informatie op www.ikbindr.nl/zakelijk.

Meer informatie

IKBINDR geeft tijdens de WKE bijeenkomst ‘Boeien en Binden van medewerkers’ op 22 maart een presentatie over hun stimuleringsfonds.

Wil je als werknemer meer informatie over de mogelijkheden van om-, bij- of herscholing?
Kijk dan op: www.ikbindr.nl