Vaker dan verwacht maken criminelen gebruik van opslagruimten die overal in Nederland makkelijk te huur zijn.

Het is bekend dat woningen en bedrijfsruimten door huurders en/of eigenaren soms gebruikt worden voor criminele doeleinden. Te denken valt aan de productie van drugs in een huurwoning of het omkatten van auto’s in een bedrijfspand.

Een fenomeen waar vanuit onderzoek veel minder over bekend is, is de relatie tussen opslagboxen en (georganiseerde) criminaliteit. In opdracht van de Taskforce mobiel banditisme voerde Bureau Beke voerde het onderzoek ‘black box’ uit. Ze gingen na of bedrijfsruimten, self-storage loodsen of garageboxen die primair verhuurd worden om legaal goederen, voorraden of grondstoffen (tijdelijk) op te slaan ook en op welke wijze door criminelen worden gebruikt. Verder is in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn of zouden moeten komen voor een aanpak.

Lees er alles over in deze uitgebreide brochure