Als uw collectieve belangenbehartiger hebben wij de gemeente Wierden gevraagd om juist tijdens deze coronacrisis lokaal in te kopen daar waar het kan. De gemeente Wierden heeft aangegeven dat zij met de andere Twentse gemeenten het inkoop- en aanbestedingsbeleid (op 1 mei 2018) heeft vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat alle ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. De gemeenten houden echter bij hun inkopen de mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf en startende ondernemers binnen haar grondgebied in het oog. Wanneer er sprake is van enkelvoudige inkoop of een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure kan rekening worden gehouden met de lokale economie en lokale ondernemers.

Op basis hiervan nodigt de gemeente Wierden alle ondernemers uit om het interesseformulier inkoop- en aanbesteden in te vullen. Door als ondernemer onderstaand interesseformulier in te vullen, maakt u uw producten en/of diensten kenbaar bij de medewerkers van de gemeente Wierden en maakt u kans om opdrachten voor de gemeente uit te voeren.

Vul hier het interesseformulier in.