Camerastichting

 

Algemeen

 

KVO bedrijventerrein De Vonder – De Elsmoat

Sinds 2009 heeft bedrijventerrein De Vonder een KVO-certificaat. Ondernemers, politie, gemeente en brandweer werken samen aan een veilige werkomgeving. Een belangrijk onderdeel van dit project is dat er overal op De Vonder beveiligingscamera’s hangen.

Om de twee jaar wordt een hercertificering gedaan. Bij deze hercertificering wordt onderzocht hoe het gesteld is met de veiligheid op het bedrijventerrein. Inmiddels is het vierde certificaat behaald, geldig tot 2018 en inclusief het nieuwe bedrijventerrein De Elsmoat. Naast cameratoezicht, is door middel van een integraal pakket aan maatregelen, de veiligheid en attractiviteit de afgelopen jaren flink verbeterd. Dit resultaat is mede te danken aan de inzet van de ondernemers, de politie en de brandweer.

De wijkagent op De Vonder speelt een belangrijke rol

Peter Dierink is de wijkagent voor het bedrijventerrein De Vonder en De Elsmoat. Hij is degene die zeer goed op de hoogte is van incidenten en voorvallen die zich op het terrein voordoen. Hij krijgt informatie vanuit de uitkijkcentrale van MPL over verdachte personen en voertuigen, die door het collectieve camerabewakingssysteem worden opgemerkt. Hij kan ook beelden opvragen als er criminele activiteiten hebben plaatsgevonden. Kortom, hij is de spin in het web als het gaat om criminaliteit en veiligheid op het bedrijventerrein.

Peter Dierink is vaste deelnemer aan het veiligheidsoverleg dat ieder kwartaal plaatsvindt. Met zijn kennis van zaken is hij voor de ondernemers de aangewezen contactpersoon. Wilt u hem spreken bel dan 0900-8844 voor een afspraak of mail naar [email protected].

Contact

Voor meer informatie over KVO De Vonder – De Elsmoat kunt u contact opnemen met de projectleider de heer Chris Kuster (tel. 06 – 144 69 833)

 

 

Organisatie

 

Organisatie KVO De Vonder – De Elsmoat

Iedereen heeft baat bij een veilig, attractief en goed onderhouden bedrijventerrein. Om dit tot stand te brengen is een effectieve en structurele samenwerking nodig. Draagvlak en daadkracht onder ondernemers zijn hierbij essentiële randvoorwaarden. Op de Vonder – de Elsmoat is de samenwerking vanaf het begin heel goed geweest. Alle partijen hebben zich ingezet om dit project tot een goed einde te brengen.

De organisatie bestaat uit de Werkgroep KVO de Vonder – de Elsmoat, de Stichting Camerabeveiliging en de Werkgeverskring Enter:

Werkgroep KVO de Vonder – de Elsmoat

In eerste instantie heeft de werkgroep zich vooral bezig gehouden met de invoering van cameratoezicht. Vervolgens is de werkgroep in 2008 uitgebreid met een ervaren projectleider, die de invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) heeft ondersteund. Deze projectleider is de kartrekker. Daarnaast zorgt hij er onder andere voor dat de werkgroep regelmatig bij elkaar komt, dat er goed wordt gecommuniceerd richting alle betrokkenen en hij houdt zich bezig met de implementatie van het camerasysteem.

De werkgroep bestaat uit:

  • Chris Kuster – Projectleider
  • Martin Boswinkel – Gemeente Wierden (secretaris)
  • Peter Dierink – Wijkagent Enter
  • Dinant Knol – Brandweer Wierden
  • Tonny aan de Stegge – Ondernemer / Bestuurslid Werkgeverskring Enter (WKE)
  • Peter Kerkhof – Ondernemer
  • Stephan Schrooten – Ondernemer / Coördinator camerabeveiliging
  • Gerwin Meilink – Ondernemer / Bestuurslid Werkgeverskring Enter (WKE)
  • Raymond Slag – Ondernemer

De werkgroep vergadert 3 of 4 keer per jaar. In de werkgroep worden alle voorkomende en gemelde incidenten besproken en waar nodig adequate veiligheidsmaatregelen geïnitieerd. Permanente aandacht voor de veiligheid op het bedrijventerrein is daarmee gegarandeerd

 

 

Werkgeverskring Enter

 

De Werkgeverskring Enter is opgericht op 13 december 1991. De vereniging heeft ten doel de behartiging van de gezamenlijke belangen van de leden / bedrijven in het algemeen, speciaal t.o.v. de gemeente Wierden en andere officiële instanties, het bevorderen van een goed onderling contact en het promoten van een zo goed mogelijk industrieel woon- en leefklimaat voor de leden / bedrijven en het bevorderen van een goede samenwerking met gelijkgestemde verenigingen in de nabije omgeving.

De Werkgeverskring Enter en de gemeente Wierden hebben in een convenant afgesproken nauw samen te werken in de Stichting Camerabeveiliging en het KVO- programma.

 

 

Nieuwsbrieven

 

 

Download