Het bestuur van de WKE nodigt haar leden van harte uit voor de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Werkgeverskring Enter op woensdag 11 januari 2023 bij Bistro T-Bone in Enter.

Deze avond zal – als vanouds – in het teken staan van lekker eten, bijpraten en kennismaken. Henk Keizer zal in zijn Nieuwjaarstoespraak zowel terugblikken op de voorbije jaren als vooruitkijken naar het jaar dat voor ons ligt.

De inloop voor deze bijeenkomst is mogelijk vanaf 19:00 uur. Het diner met avondprogramma begint om 19:30 uur.

Graag horen wij van u vóór 6 januari 2023 of u van de uitnodiging gebruik wenst te maken en zo ja, met hoeveel personen u komt (per WKE lidmaatschap maximaal twee personen).
Mocht u met meer personen aanwezig willen zijn, dan wordt een extra bijdrage gevraagd.

Wij zien er naar uit u weer te ontmoeten.

Aanmelden
U kunt zich via het formulier op: https://www.werkgeverskringenter.nl/events/wke-nieuwjaarsbijeenkomst/