Mijn naam is Robert Mast, 36 jaar  en ik ben sinds 2012 werkzaam bij de politie Oost-Nederland. Met ingang van april 2020 heb ik Peter Dierink opgevolgd als wijkagent van Enter en de omliggende buurtschappen.

 

Voor sommigen van u ben ik al een bekende, en voor anderen (nog) niet. Als wijkagent ben ik verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen uw wijk. Hierbij richt ik mij op sociale problemen maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. Ik beschik over een wijkteam en als het nodig is, krijg ik hulp van andere gespecialiseerde politiediensten. Tevens onderhoud ik contact met andere externe partners zoals de gemeente en maatschappelijke organisaties.

Veilig bedrijventerrein
U kunt als bewoner en/of ondernemer uw bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk. U bent immers de oren en ogen van onze samenleving en weet als geen ander wat er speelt in uw wijk. Aan de hand van uw informatie kan ik een concreet beeld krijgen van de problematiek die er speelt en waarop ik actie kan ondernemen. Soms gebruik ik uw informatie voor lopende onderzoeken en een andere keer onderneem ik direct actie aan de hand van uw klachten of probleem. Uiteindelijk ligt de verantwoordelijkheid voor een veilige en leefbare wijk niet alleen bij de politie, maar bij ons allemaal.

Project “Camera in Beeld”
Mijn wijk bestaat uit het dorp Enter en alle omliggende buurtschappen maar ook uit de industrieterreinen de Elsmoat en de Vonder. Tijdens mijn werk bij de politie heb ik gemerkt dat camerabeelden steeds belangrijker worden als bewijslast in strafrechtelijke onderzoeken. In het kader hiervan wil ik u wijzen op het project “camera in beeld”. Op deze wijze krijgen wij inzicht in bruikbare camerabeelden in strafrechtelijke onderzoeken. Voor meer informatie hiervoor wil ik u verwijzen naar de website van de politie: www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html

Heeft u vragen, tips of opmerkingen over de veiligheid in uw buurt of wijk neem dan gerust contact op met mij.

Robert Mast

Mail: [email protected]

Telefoon: 0900 – 8844