Namens de gemeente Wierden plaatsen wij onderstaande oproep voor het invullen van een vragenlijst.

Prettig wonen en leven in de gemeente Wierden. Dat vinden wij een belangrijk uitgangspunt. Voor nu maar ook voor in de toekomst.
Maar wat is hiervoor nodig? Hoe zorgen wij ervoor dat de gemeente wierden vitaal en aantrekkelijk blijft, zodat inwoners, ondernemers en bezoekers hier prettig kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren?

 

Welke kant moet het op met de gemeente Wierden in 2030?
Welke kant moet het volgens u op? Wij zijn benieuwd naar uw mening over onderwerpen die bijdragen aan een prettig woon- en leefklimaat. We hebben een vragenlijst opgesteld waarin de volgende thema’s zijn opgenomen: Buitengebied, Duurzame Energie, Natuur, landschap en openbaar groen, Ondernemen & werken, Participatie, Sociale leven, Verkeer & Wonen.

Veel onderwerpen en vragen waar wij graag uw mening over willen weten. Het is fijn als u de hele vragenlijst invult, maar u kunt ook bij elk onderwerp aangeven of u de opgenomen vragen wel/niet wilt beantwoorden.

Toekomstvisie
We hopen dat u en veel inwoners de vragenlijst invult. De uitkomsten leveren belangrijke informatie en inzichten op die we meenemen in de, door ons op te stellen, toekomstvisie. We maken een toekomstvisie waarin we belangrijke keuzes vastleggen. Een visie op de gehele gemeente Wierden waarin duidelijk wordt welke kant het op gaat.

Doe ook mee
Laat ons weten welke kant het volgens u op moet met uw gemeente. Uw medewerking stellen wij zeer op prijs. De enquête is anoniem, u kunt dus vrij uw mening geven.
U kunt de vragenlijst tot 9 oktober 2021 invullen. Als de rapportage van de enquête gereed is, delen wij deze via onze website www.wierden.nl/toekomstvisie

Meedenken
Naast het invullen van de enquête kunt u ook op andere wijze met ons meedenken. We organiseren in oktober informatiebijeenkomsten in Enter, Wierden, Hoge Hexel, Notter-Zuna en Rectum-Ypelo waar u kunt aanschuiven.
Misschien heeft u ook regelmatig contact met medewerkers van de gemeente. U kunt ook aan hen in reguliere overleggen uw mening, wensen en ideeën aan de gemeente meegeven! Daarnaast mag u ook altijd een idee of suggestie aangeven via de mail [email protected]

Meer informatie over het project toekomstvisie vindt u ook op onze projectpagina op www.wierden.nl