De maakindustrie levert een grote bijdrage aan de regionale economie in Overijssel en Gelderland. De coronacrisis raakt ook de industrie in deze regio hard. Deze crisis vraagt om noodzakelijke aanpassingen in zaken als (markt)benadering, waardeketens, product, productieproces en organisatie. Om de industrie en daarmee het toekomstige verdienvermogen van Oost-Nederland veilig te stellen is expertise nodig die bij veel industriële bedrijven onvoldoende aanwezig is.

De provincies Overijssel en Gelderland stellen daarom samen financiële middelen beschikbaar voor het ondersteunen van 20 industriële bedrijven met een voucher ter waarde van maximaal € 20.000 per bedrijf. Bedrijven die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen een aanvraag indienen bij BOOST Smart Industry.

BOOST is een netwerkorganisatie in Overijssel en Gelderland. Voor bedrijven in de maakindustrie in die twee provincies heeft BOOST nu zogenoemde Vitaliteitsvouchers, waarbij 80% van de kosten voor een advies gesubsidieerd worden, met een maximum van €20.000. De regeling gaat 3 juni 2020 open. Er zijn 20 vouchers beschikbaar.

De subsidie draagt bij aan de kosten die een bedrijf moet maken voor de hernieuwde toekomstplannen, nu de coronacrisis veel markten en businessmodellen heeft omgegooid. Het betreft kosten voor de inhuur van expert(s) op het terrein van financiën, strategie, bedrijfskunde, organisatie, procesverbetering en markt.

Het gaat dus niet om kosten voor het inrichten van de werkvloer in de 1,5 meter economie. Het gaat om structurele en strategische wijzigingen, om de toekomst tegemoet te treden met een gewijzigd businessmodel.

Meer informatie is te vinden op de website: https://boostsmartindustry.nl/nieuws/provincies-gelderland-en-overijssel-investeren-voor-behoud-industriele-vitaliteit-oost

In onderstaande documenten staat ook meer informatie:
Informatie, criteria en voorwaarden
Aanvraagformulier

Contact
Bij vragen over de voucherafhandeling kunt u contact opnemen met Oost NL, bij voorkeur via [email protected]. Of u belt met Oost NL via 088 667 01 00 en vraagt naar Judy de Leeuw of Eileen Geelhoed.