Namens wethouder Richard Kortenhoeven delen wij graag onderstaande e-mail met u.

—————–

Beste ondernemers,

Aanvullend op onze eerdere mail treft u hierbij meer informatie aan, waar u met uw vragen terecht kunt.

Ondernemers en zzp’ers die in moeilijkheden dreigen te geraken door het coronavirus kunnen mogelijk een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze regeling is bedoeld voor ondernemers en starters met een levensvatbaar bedrijf, die tijdelijk financiële problemen ondervinden. De (startende) ondernemer kan in aanmerking komen voor een inkomensaanvulling en/of bedrijfskrediet. ROZ voert deze overheidsregeling uit voor gemeenten. U treft hierover meer informatie aan op www.rozgroep.nl . Voor zowel de bestaande als de aanvullende nieuwe regeling.

Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen samengesteld om ondernemers te helpen en de schade aan de economie te beperken. Deze maatregelen vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-over-coronavirus-voor-werkgevers/financiele-maatregelen en
op https://ondernemersplein.kvk.nl/coronavirus-wegwijzer-voor-ondernemers/ .

Verder biedt de gemeente Wierden de mogelijkheid om uitstel aan te vragen voor de gemeentelijke belastingen. Daarvoor kunt u terecht op https://www.wierden.nl/home/nieuws-voor-ondernemers_42431/item/uitstel-van-betaling-gemeentelijke-belasting-voor-ondernemers_31093.html

Mochten er bij u vragen ontstaan dan kunt u mij altijd bereiken.

Met vriendelijke groeten,

namens de gemeente Wierden,

Richard Kortenhoeven
Wethouder
Telefoon 06 – 55 19 12 83

of

Henk van Triest
Bedrijfscontactfunctionaris
Telefoon 06 – 53 57 49 06