De maatregelen die zijn getroffen om het Coronavirus in te dammen, kunnen grote gevolgen hebben voor ondernemers, ook in de gemeente Wierden. Het college van burgemeester en wethouders wil ondernemers die in de problemen komen tegemoet komen door uitstel te verlenen voor de betaling van gemeentelijke belastingen.

De Coronacrisis raakt bedrijven hard. De inkomsten lopen sterk terug wat tot problemen met liquiditeit kan leiden. “Als gemeente kunnen wij de eerste pijn misschien verzachten door uitstel te verlenen van gemeentelijke belastingen aan onze ondernemers,” zegt wethouder Richard Kortenhoeven.
Landelijk worden ook intensieve maatregelen genomen voor ondernemers.
“Wij kijken ook hoe we deze kunnen vertalen naar onze ondernemers,” vult Kortenhoeven aan.

Uitstel eenvoudig aan te vragen
Ondernemers in Wierden die gebruik willen maken van de regeling tot uitstel kunnen de gemeentelijke belastingen betalen tot 31 augustus 2020. Zo nodig kunnen ondernemers verdere uitstel van betaling krijgen. De uitgestelde betaaltermijn geldt voor alle ondernemers met een inschrijving van Kamer van Koophandel. Op www.wierden.nl  kunnen ondernemers uitstel voor belastingen eenvoudig aanvragen via het aanvraagformulier. Dit formulier staat vanaf
woensdag 18 maart op de website van de gemeente Wierden.