Afgelopen week organiseerden we de brainstormbijeenkomst over salaris en beloning in moeilijke tijden. André Schrooten van DataVisual stelde voor om de bijeenkomst in hun prachtig gemoderniseerde pand te houden. Daar hebben we dankbaar gebruik van gemaakt. Dank aan André voor de gastvrijheid en goede verzorging!

Het was een goede bijeenkomst met mooie discussies. Er waren 23 aanwezigen, een goede opkomst dus!

 

Leo Broeze en Nico Altena van Altena & Broeze Accountants gaven een presentatie over de loonontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden. Deze presentatie diende ter inleiding en ondersteuning van een tweetal stellingen die aan het eind ingenomen werden, namelijk:
– Stelling 1: Een loonsverhoging van 7,5% is reëel;
– Stelling 2: Een gematigde loonstijging van 3-5% in combinatie met een bonus- of winstdelingsregeling houdt meer rekening met onzekere tijd van vandaag de dag.

Aan de hand van deze stellingen zijn we gaan bekijken hoe dat werkt voor de aanwezige bedrijven; wat leeft er bij het personeel, hoe gaat het bedrijf nu om met salarisverhogingen, wat zijn de mogelijkheden en op welke manier kun je dat invullen? Enkele uitkomsten uit de bijeenkomst die meerdere keren naar voren kwamen:

• Stelling 1: “Lonen verhogen met 7,5% is reëel “
Bijna alle aanwezigen hebben andere oplossingen en tegemoetkomingen gevonden om de inflatie (deels) te compenseren. Allen vinden ook dat iedereen moet meebewegen en de kosten niet enkel op het bordje van de ondernemer gelegd kunnen worden. Er zijn meerdere bedrijven aan het woord geweest die hebben verteld hoe zij het aanpakken.

• Stelling 2: “Een gematigde loonstijging van 3-5% in combinatie met een bonus- of winstdelingsregeling houdt meer rekening met onzekere tijd van vandaag de dag”
Iedereen was het er unaniem over eens dat werknemers het liefst “gewoon” geld in de hand hebben i.p.v. andere zaken.

Verder is besproken:

• HAAS HEAT:
Tot 70% minder gas en energiekosten thuis (1000-2000 Euro per jaar), met een hybride warmtepomp met 50% voordeel via de werkgever, zoals een pc privé of fietsplan, (van 4500 naar 2100 Euro). Dit is ook met IKB en vrije dagen te betalen.
Bekijk de animatie in 2 minuten www.haasheat.com/animatie

• Een tip die voorbij kwam: let erop dat wanneer je een medewerker een extra beloning geeft hij er naar moet kijken of deze medewerker daarmee niet boven een grens van inkomen komt waardoor hij evt. toeslagen moet terug betalen en daarmee uiteindelijk alleen maar verder achteruit gaat.

Martin Zwiers van De Jong & Laan stelde nog een memo op met daarin tips en mogelijkheden over het belonen van personeel.
Bekijk hier het memo