Op de WKE bijeenkomst van 22 maart hadden we twee sprekers die ons informeerden over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de werkvloer.

Als eerste gaf Natascha Melten van het Twents Fonds voor Vakmanschap een presentatie over het IKBINDR platform. Het Twents Fonds voor Vakmanschap is een initiatief van alle 14 Twentse gemeenten om een stimulans te geven aan Leven Lang Ontwikkelen. Het fonds is er voor iedereen uit Twente die zich wil om- of bijscholen in een richting waarmee de positie op de arbeidsmarkt versterkt wordt. Inwoners kunnen een scholingscheque aanvragen, die ze kunnen inzetten voor een opleiding, training of cursus. Hiervoor krijgen ze begeleiding van een loopbaanconsulent.

IKBINDR 
Via de publiekscampagne IKBINDR worden inwoners van Twente getriggerd en gemotiveerd om te investeren in zichzelf, door gebruik te maken van de scholingscheque en/of het loopbaangesprek. Het IKBINDR platform verbindt werkgevers, onderwijs en overheid in Twente onderling als het gaat om LLO duurzaam op de kaart van Twente te zetten. Samenwerken is essentieel. Daarom zijn al ruim 220 werkgevers in Twente IKBINDR ambassadeur. Hiermee dragen ze als werkgever bij aan een positieve leercultuur en scholing van mensen. De scholingskosten voor opleidingen, trainingen en/of cursussen van (toekomstige) werknemers worden namelijk voor 50% gefinancierd door Twents Fonds voor Vakmanschap en de andere 50% door de werkgever.

Vervolgens gaf spreker en futuroloog Arjan Banach een lezing over het boeien en (ver)binden van medewerkers. Het was een zeer leerzame en interessante lezing waar we erg enthousiast van werden. Arjan gaf inzichten hoe de toekomst op de werkvloer eruit kan gaan zien; hij deed zijn naam als futuroloog eer aan. Hoe kun je je voorbereiden op de (toekomstige) veranderingen, waar kun je het verschil maken, waar kun je meebewegen?

Arjan dacht mee, gaf antwoorden op de vragen en reikte ideeën aan waarmee je echt aan de slag kunt.

Wij kijken in ieder geval terug op een goede bijeenkomst!