Op vrijdag 22 september hadden we het genoegen om Jacco Vonhof, de voorzitter van MKB Nederland, als spreker te verwelkomen voor alle leden van de WKE.

Tijdens zijn toespraak wist Jacco op indrukwekkende wijze de uitdagingen te belichten waarmee ondernemers in Nederland momenteel worden geconfronteerd als gevolg van het overheidsbeleid. Zijn vermogen om deze kwesties helder en doeltreffend te verwoorden, liet een diepe indruk achter op alle aanwezigen, die aandachtig luisterden naar zijn inzichten. Hoewel veel van de besproken problemen al bekend waren, slaagde Jacco erin om extra inzicht te bieden, waardoor we deze uitdagingen beter konden begrijpen.

Tegen het einde van zijn betoog rees de vraag welke politieke keuzes het beste zouden zijn voor ondernemers als ze dit najaar hun stem moeten uitbrengen. Jacco gaf geen specifiek stemadvies, maar hij gaf de aanwezigen wel mee dat het verstandig is om te kijken welke partijen vóór de verhoging van het minimumloon hebben gestemd. Hij benadrukte dat dit beleid nadelige gevolgen gaat hebben voor zowel ondernemers als consumenten in Nederland. Het is dus van belang om goed geïnformeerd te zijn bij het maken van politieke keuzes die invloed hebben op het zakelijke landschap en de economie van ons land.

Na het optreden van Jacco was er tijd om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel en een heerlijk diner; allemaal weer keurig verzorgd door Gasterij Het Middenplein.

WKE-lid Hans Hodes van StudioHOD legde de bijeenkomst vast op foto; hartelijk dank hiervoor!