Op maandag 9 maart waren de WKE leden te gast bij Joop en Liesbeth Koers van Ketting Techniek Nederland.

Ketting Techniek Nederland
In 1993 is Ketting Techniek Nederland opgericht. In eerste instantie werd er vanuit de boerderij gewerkt, maar deze locatie werd al snel te klein. In 1997 is een bedrijfsgebouw neergezet op de huidige locatie en was hiermee het eerste bedrijf op bedrijventerrein de Vonder. In 2014 is het huidige pand gebouwd. Het pand is energieneutraal door de 404 zonnepanelen die op het bedrijfsdak zijn gelegd.

Ketting Techniek Nederland is specialist in aandrijftechniek. Ze leveren transportkettingen, rollenkettingen, kettingwielen, tandriemen, tandwielen etc. Joop geeft aan dat de kettingen in vele sectoren gebruikt worden waaronder de voedingsmiddelenindustrie, de automobielindustrie en bij sluizen. Er is geen bijna geen levensmiddel verkrijgbaar dat niet over transportbanden met kettingen van KTN is gekomen. Ook in bijvoorbeeld de Maastunnel in Rotterdam en in de bandenwisselstraat van PON kunt u de kettingen van KTN vinden. Het unieke van de kettingen van KTN is dat ze onderhoudsarm zijn.

Omgevingsdienst Twente
Vervolgens was de beurt aan Henk Richters van Omgevingsdienst Twente om te vertellen wat deze dienst is en wat ze doen. Omgevingsdienst Twente werkt aan een veilige en duurzame leefomgeving, zodat iedereen in Twente prettig kan wonen, werken en leven. Sinds 1 januari 2019 voeren zij namens de provincie Overijssel en de veertien Twentse gemeenten, taken uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Onder andere door de vuurwerkramp in Enschede en de brand in Café Het Hemeltje in Volendam in 2000 is in de jaren erna besloten om de kennis van gemeente en provincies bij elkaar te brengen in één omgevingsdienst.  Ook adviseren zij in samenwerking met onder andere de Veiligheidsregio, politie, justitie, waterschappen, kennisinstituten en andere omgevingsdiensten over asbest, bodem, externe veiligheid, lucht, geluid, energie en milieucriminaliteit.  Henk Richters vertelde de ondernemers wat zij van de Omgevingsdienst kunnen verwachten en hoe en waarom bepaalde regels tot stand komen.

Presentatie studenten
Als afsluiting presenteerden Titia, Julian, Mirthe en Jaap hun afstudeerproject. Zij zijn als studenten van Hogeschool Saxion vanuit de studies Ruimtelijke ordening en Planologie en Stedenbouwkundig ontwerpen, bezig geweest met een afstudeerproject voor de gemeente Wierden. In het kader van dit project is onderzocht hoe het bedrijventerrein De Vonder in Enter kan aansluiten bij de (duurzame) ontwikkelingen van het naastgelegen bedrijventerrein De Elsmoat.

Ondanks dat de bedrijventerreinen bijna naast elkaar gelegen zijn, kan zowel de fysieke als de sociale verbinding tussen de bedrijventerreinen nog verbeteren. Zeker nu de Vonder ‘achter dreigt te blijven’ in vergelijking met de moderne ontwikkelingen op De Elsmoat. De bedrijventerreinen De Elsmoat en De Vonder zijn, zoals de meeste bedrijventerreinen in Nederland, functioneel en monotoon ingericht. De ruimte is daarnaast ook zo efficiënt mogelijk ingericht: er is weinig openbare ruimte en juist veel privaat terrein.  Met name op De Vonder is er zowel weinig openbaar groen, als weinig groen op private terreinen. Ook zijn er weinig openbare ruimten waar voorbijgangers of werknemers graag even blijven, zoals een klein parkje of een wandelpad om tussen de middag een ommetje te maken.

Wat betreft de mobiliteit zijn er nog enkele mogelijke verbeterpunten voor beide bedrijventerreinen te noemen. Aan de randen van het bedrijventerrein zijn veel bushaltes aanwezig. Echter is er geen enkele bushalte centraal op het bedrijventerrein gelegen. Daardoor moeten reizigers met het openbaar vervoer, die De Vonder of De Elsmoat bezoeken, soms een behoorlijk stuk lopen (afhankelijk van het bedrijf waar zij moeten zijn). Daarnaast zorgen de scherpe bochten van met name de Vonderweg ervoor dat er voor vrachtverkeer soms weinig manoeuvreerruimte is. Dit zorgt soms voor onoverzichtelijke situaties, met name wanneer er ook nog fietsers en/of wandelaars in het spel zijn.

Als het gaat om klimaatadaptatie, dan is De Vonder op enkele plekken gevoelig voor zowel hittestress als wateroverlast. Voor energietransitie liggen op De Vonder volop kansen. Het energieverbruik van De Vonder (en De Elsmoat) is erg hoog in relatie tot de rest van het dorp en de rest van de gemeente Wierden. Vanwege het grote oppervlak aan bedrijfsdaken liggen er op De Vonder veel kansen voor het toepassen van zonne-energie. Ook wat betreft het uitwisselen van restwarmte liggen er nog veel kansen.

Ondernemend Noaberschap
Dit bedrijfsbezoek maakt onderdeel uit van de activiteiten die georganiseerd worden vanuit het project ‘Ondernemend Noaberschap’. Wilt u ook een keer de leden van de WKE ontvangen in uw bedrijf en/of heeft een suggestie voor een thema van deze bijeenkomst? Wij vernemen het graag via [email protected]