In opdracht van de Werkgeverskring Enter heeft Gerdi de Vries van Coppi onderzocht wat leden van het lidmaatschap van de WKE vinden. Tijdens de bestuursvergadering op 17 september jl. zijn de resultaten gepresenteerd en is de verenigingsmonitor overhandigd aan Henk Keizer en Arjan Hofman.

Opvallende zaken:

  • De leden van de WKE waarderen het lidmaatschap met een 7,5
  • ‘Belangenbehartiging’ is voor leden van de WKE de belangrijkste reden om lid te worden;
  • In vergelijking met andere ondernemersverenigingen willen relatief veel leden een actieve rol spelen binnen de WKE. Hier maakt het bestuur graag gebruik van;
  • De leden van de WKE zijn de beste ambassadeurs, want bijna iedereen (98%) zou het lidmaatschap aan een collega ondernemer aanbevelen;
  • De bijeenkomsten die door de WKE worden georganiseerd worden door de leden goed gewaardeerd. Wel geven de leden aan graag meer te willen netwerken tijdens de bijeenkomsten. Daarnaast is het advies van de leden om een nieuw type bijeenkomst aan het jaarprogramma toe te voegen;
  • Er ligt een kans om de toegevoegde waarde van het lidmaatschap te vergroten door de communicatie door middel van de website en nieuwsbrief te verbeteren.

De verenigingsmonitor van de Werkgeverskring Enter vindt u hier.

Aan de slag met het plan van aanpak
In het bijbehorende plan van aanpak staan een aantal concrete adviezen en aanbevelingen om de toegevoegde waarde van het lidmaatschap te vergroten. Het bestuur van de WKE heeft in de bestuursvergadering besloten om met de adviezen en aanbevelingen uit het plan van aanpak aan de slag te gaan en hiervoor de subsidie ‘ondernemend noaberschap’ bij de provincie Overijssel aan te vragen. Deze subsidieregeling staat specifiek open voor ondernemersverenigingen om samenwerking- en kennisuitwisselingsactiviteiten te organiseren die een bijdrage leveren aan de businessontwikkeling van aangesloten ondernemingen.

Verduurzamen Enterse bedrijventerreinen

De WKE en de club van 10 hebben het initiatief genomen om de Enterse bedrijventerreinen Elsmoat en de Vonder te verduurzamen. De gezamenlijke aanpak wordt ondersteund door de provincie Overijssel, de gemeente Wierden en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze partners zorgen o.a. voor kennis en financiële regelingen. Mede door het enthousiasme en de ideeën van de ondernemers in Enter heeft de provincie Overijssel het onderzoek en de inzet van de tijdelijke kartrekker mogelijk gemaakt.

‘Aan ideeën ontbreekt het niet bij de ondernemers. Het probleem is: ze hebben een bedrijf te runnen. Elders in de provincie Overijssel zijn ondernemersverenigingen al succesvol(ler) doordat zij een kartrekker inzetten. Wij zijn blij dat de provincie ons ook op weg heeft geholpen; wij staan in de startblokken om ook een structurele kartrekker te organiseren en onze leden meer toegevoegde waarde o.a. op het gebied van duurzaamheid te kunnen bieden. Uiteraard houden wij u op de hoogte van de vorderingen’, aldus het bestuur van de WKE.