De provincie Overijssel heeft de subsidie ‘Ondernemend Noaberschap’ toegekend aan zeven ondernemersverenigingen, waaronder de Werkgeverskring Enter (WKE).

Deze subsidie sluit uitstekend aan bij de ambitie van het bestuur om de WKE te professionaliseren en de toegevoegde waarde van het lidmaatschap voor haar leden te vergroten. De subsidie zal worden ingezet om de businessontwikkeling bij de leden te stimuleren en het kennis(sen) niveau te vergroten. In ons plan van aanpak hebben wij veel aandacht geschonken aan duurzaam ondernemen en het organiseren van een ander type bijeenkomsten in samenwerking met Jong Ondernemend Enter (JOE) en de Enterse Ondernemers Vereniging (EOV). Dit werd door de adviescommissie ‘MKB en ondernemerschap’ van de provincie Overijssel positief beoordeeld.

De activiteiten uit het plan van aanpak worden uitgevoerd in 2020 en 2021. Uiteraard houden wij de leden via de website en nieuwsbrief op de hoogte van de activiteiten.