Er is op veel plaatsen in de gemeente Wierden reclame aanwezig. Bedrijven willen hun naamsbekendheid vergroten of een bepaald product aanprijzen. Ook organisaties en instellingen gebruiken reclame om bijvoorbeeld evenementen aan te kondigen. Reclame verandert door trends en ontwikkelingen.

Om deze reden wordt het bestaande reclamebeleid nu geactualiseerd. Het nieuwe beleid moet duidelijk antwoord geven op vragen waar reclame-uitingen plaats mogen vinden en in welke vorm.

Het ontwerp ‘Reclamebeleid 2021’ ligt vanaf 7 april 2021 gedurende zes weken ter inzage bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis.

Ook is het ontwerpbeleid te raadplegen op de website van de gemeente Wierden:

https://www.wierden.nl/home/nieuws-voor-ondernemers_42431/item/ontwerp-reclamebeleid-2021-ter-inzage_33868.html?pk_campaign=Redirects&pk_kwd=reclame