Om inzicht te krijgen in de werking van de landelijke Corona maatregelen, de behoeften van de ondernemers en de gevolgen op het regionale/lokale bedrijfsleven is de Provincie Overijssel samen met Oost NL, VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden het Ondernemerspanel Overijssel gestart.

Graag attenderen wij de WKE leden, namens gedeputeerde Eddy van Hijum van de Provincie Overijssel, op het Ondernemerspanel Overijssel met het verzoek om deel te nemen aan de peiling.
De resultaten van deze peiling worden gebruikt als input om de ondersteuning van ondernemers te optimaliseren.

Het Ondernemerspanel Overijssel bestaat uit een vragenlijst van ongeveer 10 punten. Deze peiling wordt de komende maanden drie keer uitgezet.
De link naar de vragenlijst is www.right.nl/ondernemerspaneloverijssel .
De enquête staat open tot 8 juni 2020.