Het betreft de volgende projecten:

  • Hoofdrijbaan N347 bij de aansluiting met de A1, gelegen in de gemeente Wierden
  • Hoofdrijbaan N350 tussen Holten en Rijssen, gelegen in de gemeente Rijssen-Holten
  • Hoofdrijbaan N350 bij de aansluiting met de A35, gelegen in de gemeente Wierden

 

De locatie van de projecten is aangegeven op de kaart onderaan dit bericht..

 

Verderop in ditbericht treft u meer informatie aan over deze projecten.

 

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden loopt op dit moment de aanbestedingsprocedure. Er is dus nog geen aannemer bekend voor dit werk.

Medio mei 2017 is de aannemer bekend. Wij kunnen u dan informeren wat de planning wordt voor de aannemer.

Ter volledigheid vermelden wij wel dat de planning altijd onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden is (zoals weersomstandigheden).

 

Omdat de planning nu nog niet bekend is, vermeld ik in deze email de uitvoeringsopties die de aannemer krijgt om het werk uit te kunnen voeren.

 

De drie projecten hebben op elkaar invloed voor de omleidingsroutes. De drie projecten worden dan ook niet gelijktijdig uitgevoerd.

 

 

Hoofdrijbaan N347 bij de aansluiting met de A1

De werkzaamheden betreffen hier in hoofdlijnen het vervangen van drie asfaltlagen. Dit betreft de gehele kruising A1/N347.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren moeten daardoor ook de op- en afritten (nummer 28) van de A1 worden afgesloten.

Omdat voor de uitvoering van de werkzaamheden de gehele kruising A1/N347 afgesloten moet worden is in overleg met Rijkswaterstaat, gemeente Hof van Twente, gemeente Rijssen-Holten en gemeente Wierden afgesproken de werkzaamheden in twee aaneengesloten weekenden uit te voeren.

De aannemer krijgt hiervoor de volgende opties:

  • Uitvoering in weekend van 12 mei – 15 mei in combinatie met weekend 19 mei – 22 mei 2017;
  • Uitvoering in weekend van 19 mei – 22 mei in combinatie met weekend 26 mei – 29 mei 2017;
  • Uitvoering in weekend van 9 juni – 12 juni in combinatie met weekend 16 juni – 19 juni 2017.

 

Medio mei 2017 is de aannemer bekend. Wij kunnen u dan informeren welke twee aaneengesloten weekenden de aannemer gaat werken.

De weekendafsluiting start op een vrijdagavond om circa 20.00 uur en eindigt op maandagochtend circa 05.00 uur.

Gedurende de weekendafsluiting zijn de op- en afritten (nummer 28) van de A1 afgesloten en is de N347 tussen Goor en Rijssen afgesloten.  Op verzoek van Rijkswaterstaat blijft alleen afrit 28a van de A1 (verkeer komende uit het westen) zaterdag en zondag overdag tussen circa 10.00 en 18.00 open, maar u kunt dan alleen in de richting van Goor rijden.

 

Omdat er sprake is van afsluiting van de kruising A1/N347 zijn er vier omleidingsroutes tijdens de weekendafsluiting. De omleidingsroutes staan onderaan deze email.

 

 

Hoofdrijbaan N350 tussen Holten en Rijssen

De onderhoudswerkzaamheden die wij gaan uitvoeren aan de hoofdrijbaan betreft in hoofdlijnen het vervangen van asfaltlagen. Deze werkzaamheden duren twee weken en worden gefaseerd uitgevoerd. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is de N350 tussen Holten en Rijssen bijna 2 weken afgesloten. Voor de uitvoering van dit project komen wij binnen de spoorzone van de spoorlijn Almelo-Deventer. Wij zijn daardoor afhankelijk van geplande buitendienststellingen van ProRail, dit beperkt de uitvoeringsopties voor het werk.

Onze aannemer krijgt twee uitvoeringsopties voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Deze zijn als volgt:

  • Start afsluiting N350 maandag 19 juni rond 07.00 uur en werk gereed vrijdag 30 juni 2017 rond 18.00 uur. Indien in deze periode niet alle werkzaamheden binnen de spoorzone kunnen worden uitgevoerd wordt de hoofdrijbaan van de N350 nog een keer afgesloten van zondagavond 2 juli rond 18.00 uur tot maandagochtend 3 juli 07.00 uur. Indien dit reservemoment nodig is van 2 op 3 juli dan leiden we verkeer lokaal om via de naastgelegen parallelweg.
  • Start afsluiting N350 maandag 17 juli rond 07.00 uur en werk gereed vrijdag 28 juli 2017 rond 18.00 uur. Indien in deze periode niet alle werkzaamheden binnen de spoorzone kunnen worden uitgevoerd wordt de hoofdrijbaan van de N350 nog een keer afgesloten van zondagavond 30 juli rond 18.00 uur tot maandagochtend 31 juli 07.00 uur. Indien dit reservemoment nodig is van 30 op 31 juli dan leiden we verkeer lokaal om via de naastgelegen parallelweg.

 

Medio mei 2017 is de aannemer bekend. Wij kunnen u dan informeren of de aannemer zijn werkzaamheden van 19 juni t/m 30 juni 2017 of van 17 juli t/m 28 juli 2017 gaat uitvoeren.

 

De omleiding van het verkeer gaat over de A1.

De naastgelegen parallelweg zijn we genoodzaakt om ook af te sluiten, dit om te voorkomen dat doorgaand verkeer deze als sluiproute gaat gebruiken. De parallelweg is niet geschikt voor de hoeveelheid verkeer van de hoofdrijbaan. De parallelweg blijft wel toegankelijk voor (brom)fietsers en voetgangers.

Aanwonenden en aanliggende bedrijven blijven ook toegang houden tot de afgesloten parallelweg (hier worden straks door de aannemer afspraken over gemaakt).

Syntus rijdt tijdens de afsluiting van de hoofdrijbaan over de parallelweg, hierdoor zal er mogelijk iets vertraging ontstaan in de dienstregeling.

 

 

Hoofdrijbaan N350 bij de aansluiting met de A35

Ter hoogte van de kruising met de A35 gaat de provincie werkzaamheden uitvoeren aan het asfalt. Het betreft hier diverse reparatievakken.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren moeten daardoor de op- en afritten (nummer 32) van de A35 worden afgesloten.

In overleg met Rijkswaterstaat en gemeente Wierden is afgesproken dat de werkzaamheden in vijf aaneengesloten avond/nachten worden uitgevoerd.

De afsluiting start op een maandagavond om circa 22.00 uur en duurt tot zaterdagochtend circa 05.00 uur. Overdag van circa 05.00 tot 22.00 uur is de weg gewoon open.

De afsluiting van vijf aaneengesloten avond/nachten is in de periode 15 mei 2017 t/m 14 juli 2017 (niet gelijktijdig met de bovengenoemde twee projecten).

Medio mei 2017 is de aannemer bekend. Wij kunnen u dan informeren wanneer de afsluiting van de vijf aaneengesloten avond/nachten is.

De omleiding gaat over de A1 en N347.

 

 

Inloopavond

Medio mei 2017 komt er een inloopavond voor de drie projecten.

Locatie, datum en tijdstip is nu nog niet bekend.

Zodra dit bekend is, ontvang u hier meer informatie over.

De aankondiging van de inloopavond plaatst de provincie in enkele lokale kranten. Tevens wordt een persbericht verzonden.

Direct aanwonenden en aanliggende bedrijven krijgen een brief met een uitnodiging voor de inloopavond.

 

Ter volledigheid vermeld ik dat de provincie al is gestart met het persoonlijke benaderen van direct aanliggende bedrijven die in de afgesloten wegvakken liggen.

 

 

Contactpersoon provincie Overijssel

Voor deze drie projecten is de heer Rutger Wennemers gedurende de uitvoering de dagelijks toezichthouder.

Voor vragen over de planning en bereikbaarheid kunt u contact opnemen met Rutger op:

[email protected]

0610710145

 

Indien gewenst kunt u met Rutger contact opnemen voor het inplannen van een overleg.

Voor overige vragen n.a.v. deze email kunt u contact opnemen met ondergetekende.

 

Ik ga er vanuit u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Locatie van de projecten

image006

Omleidingen bij afsluiting kruising A1/N347

image007