Op dinsdag 7 juni 2022 vanaf 13.00 uur wordt de Marktdag Beter Aanbesteden georganiseerd, in De Spinnerij, Rigtersbleek-Zandvoort 10 in Enschede. Er is onder meer aandacht voor duurzaam inkopen van catering, ICT en er zijn algemene kennissessies. Met deze Marktdag willen de organisatoren opdrachtgevers en opdrachtnemers (vraag en aanbod) met een focus op leveringen en diensten in de regio Twente bij elkaar brengen en marktkansen ontwikkelen.

Het programma ziet er als volgt uit:
12:00 uur        Inloop met een broodje
12:30 uur        Opening door Sandy Nijhuis
12.40 uur        Welkom door burgemeester van Enschede, Roelof Bleeker
13.00 uur        Paneldiscussie met Maurice Beijk, Rentmeester 2050 bij Reinteninfra
Hans Bakker, regiomanager Programma Beter Aanbesteden
Youp Meek, directeur Sheltersuits
Marielle Eshuis, inkoopcoördinator bij  Noaberkracht (Dinkelland-Tubbergen)
14.00 uur        Start 1e ronde workshops
15.00 uur        Gelegenheid tot koffie/thee/fris
15.15  uur       Start 2e ronde workshops
16.15  uur       Drankje, hapje en complimentenmeisjes

Het tweede deel van de middag bestaat uit workshops. Op het aanmeldformulier kunt u aangeven welke twee workshops u wilt volgen.

Workshop 1:  Duurzaamheid in catering ontrafeld
Atalian is leverancier van facilitaire diensten, waaronder catering. Dit verzorgt zij bij gemeenten en commerciële partijen. De afgelopen jaren en nog steeds voelt zij zich de Don Quichot op het gebied van duurzaamheid. Zij moet niet alleen met opdrachtgevende partijen in gesprek, maar tevens met toeleveranciers over de aanpak van hoe te komen tot een duurzame dienstverlening. Want daar waar de ene partij duurzaamheid ziet als melkkoe daar voelt de andere partij een strikte noodzaak voor een duurzamer leven. Bij opdrachtgevende partijen is dit niet anders. Gebruiken we het stempel duurzaamheid en circulariteit enigszins als windowdressing of gaan er echt serieuze veranderingen plaatsvinden?

Deze interactieve workshop neemt u mee in de weerbarstigheid én de praktische kant van het containerbegrip duurzaamheid. Een praktische invulling waarbij zowel de opdrachtgevende als opdrachtnemende zijde belicht wordt. Een doorkijkje hoe aanbesteden ook anders kan om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Startend met de vraag: Maar wat zijn dan uw duurzaamheidsdoelstellingen?

Inleider: John van de Bunt – commercieel directeur Atalian

Workshop 2:   Aanbesteden vanuit 2 perspectieven
(Europees) aanbesteden is nog steeds in hoofdzaak een papieren proces. Voor aanbestedende diensten is het daarom zaak om de wensen en eisen zo goed mogelijk te vertalen naar de aanbestedingsstukken. Tegelijkertijd is het voor de marktpartijen belangrijk om uit diezelfde stukken op te maken waar de opdrachtgever precies naar op zoek is. Niet zelden blijkt achteraf dat de verwachtingen niet 1 op 1 overeen komen. In deze workshop gaan een opdrachtgever en een marktpartij met elkaar in dialoog over een recente aanbesteding. Hoe hebben beide partijen het proces ervaren? Maar vooral, heeft de ondernemer zich kunnen onderscheiden en heeft de opdrachtgever ook gekregen waar hij naar op zoek was?

Inleider: Robert Boer (gemeente Enschede)

Workshop 3:   Facilitaire inkoop die winst voor alle partijen oplevert!
De code verantwoordelijk marktgedrag streeft gezonde marktwerking na, waarbij facilitaire inkoop winst moet opleveren voor iedereen. Bij inkoop van diensten op het gebied van schoonmaak, catering, verhuizen en beveiliging krijgt: de opdrachtgever kwaliteit, het bedrijf dat de opdracht aanneemt een fatsoenlijke prijs en de medewerker ruimte om sociaal verantwoord de kwaliteit waar te maken.

In deze interactieve workshop kunt u sparren met vakgenoten en gaan we in op hoe de code concrete winst kan opleveren voor uw organisatie en contract. Aan de orde komen onder meer: concrete handreikingen die u ondersteunen bij uw inkoop van facilitaire diensten, facilitaire trends en ontwikkelingen, welke thema’s toepasbaar zijn, zoals duurzaamheid, sociaal beleid, innovatie, samenwerking en digitalisering en hoe optimaal partnership kan worden ontwikkeld.

Inleiders: Hayk Simons en Anton Vis (Code Verantwoordelijk Marktgedrag)

Workshop 4:   De (digitale) wereld verandert continue, flexibiliteit in je contractmanagement is daarom een must.
De wereld om ons heen verandert in rap tempo, zeker als het het digitale domein betreft. Kijk maar eens terug naar wat er in de afgelopen jaren allemaal veranderd is. Nu is bijvoorbeeld het gebruik van teams of videobellen heel gewoon, maar zeg eens eerlijk, dat hadden we twee jaar geleden toch niet gedacht? Of de opkomst van block-chain, hoe gaat dat onze manier van zaken doen of van zaken vastleggen beïnvloeden? Wie het weet mag het zeggen. Maar een ding weten we zeker, de wereld van nu is een andere dan die van over een aantal jaren. En toch neigen we er naar contracten met elkaar af te sluiten die in “beton” zijn gegoten. Waar vaak over iedere punt of komma is nagedacht terwijl we eigenlijk veel meer zouden moeten streven naar flexibiliteit, naar meedenken vanuit je leverancier (we willen graag partnership, maar staan onze contracten dat wel toe?) en veerkracht om met de veranderingen van de toekomst mee te gaan.

NL Digital i.s.m. Frenk Storm van Eurofiber, neemt je mee in de onstuimig veranderende wereld. Wat staat ons allemaal te wachten en waar moeten we rekening mee houden. Na de gegeven inzichten en misschien wel besef gaan we met elkaar in gesprek over beslissingen rondom bijvoorbeeld digitale infrastructuur. Beslissingen die je nu moet nemen maar ook de lading moeten dekken voor over 5 of 10 jaar.”

Inleider: Frenk Storm (NL Digital/Sales Director Eurofiber)

Workshop 5:   “Wij geloven dat ondernemen met impact de norm moet zijn!”
Sinds 2019 voeren de gemeenten in Overijssel en Gelderland een eenduidig SROI beleid. We lopen hiermee voorop in Nederland. Daar zijn we trots op. Marte en Marloes van ROZ vertellen kort over de meest recente aanpassingen en ontwikkelingen op het gebied van Social Return en sociaal inkopen. Wat is sociaal inkopen? Wanneer en hoe maak je hiermee als ondernemer impact? We nemen je mee en introduceren hierbij ook graag Impact Oost.

Impact Oost is de nieuwe ondernemersvereniging voor Impact Ondernemers, instellingen en overheden die werk maken van impact in Oost-Nederland. Op hun website vind je een online marktplaats voor sociaal inkopen.

Inleiders: Marte di Prima en Marlous Bertelink (ROZ groep)

Tijdens de workshops is er een doorlopend inkoopspreekuur, waarbij diverse inkopers en juristen in gesprek gaan en uw vragen op het gebied van aanbesteden kunnen beantwoorden. Hiervoor hoeft u zich niet op te geven.

Aanmelden kan door te klikken op de link  https://forms.office.com/r/Lz1jYHtQjS