Nu de coronamaatregelen langer duren, worden de sociale en mentale gevolgen voor mensen ook groter. Het kabinet heeft 150 miljoen euro beschikbaar gesteld voor gemeenten om extra steun te kunnen verlenen in deze periode.  Het gaat om incidentele middelen. Dit ‘maatschappelijk steunpakket’ is erop gericht om op kortere termijn de negatieve sociale gevolgen van de crisis zoveel mogelijk te dempen en structurele schade zoveel mogelijk te voorkomen, waaronder eenzaamheid.

De 150 miljoen euro wordt voor een deel via het gemeentefonds en de verschillende verdeelsleutels verdeeld over alle gemeenten. De 36 miljoen daarin, die bedoeld is voor eenzaamheid, is net als de rest van het bedrag niet geoormerkt. Dit betekent dat de komende tijd ambtelijk en bestuurlijk binnen gemeenten de afweging wordt gemaakt op welke wijze de besteding van de middelen het beste aansluit bij de gemeentelijke situatie, en op welke wijze dit besteed wordt aan eenzaamheid.

Meer informatie over dit pakket, en de verdeling van de middelen, vind je hier: Maatschappelijk steunpakket: extra geld naar gemeenten en aanpak eenzaamheid – Een tegen eenzaamheid

De gemeente Wierden doet mee met het landelijk actieprogramma Een tegen Eenzaamheid.
Binnenkort vindt er een online Masterclass “Sport als middel bij de (preventieve) aanpak van eenzaamheid” plaats, en een week later e online Werkplaats “Ondernemers Betrekken”.

Masterclass ‘Sport als middel bij de (preventieve) aanpak van eenzaamheid’

Op donderdag 15 april, van 09.30 uur – 11.00 uur, organiseert het programmateam Eén tegen eenzaamheid de online masterclass ‘Sport als middel bij de (preventieve) aanpak van eenzaamheid’.

In deze masterclass laten we zien hoe gemeenten sport kunnen inzetten bij het bevorderen van een gezonde en sportieve leefstijl van ouderen en hoe sport als middel kan worden ingezet om eenzaamheid te voorkomen. Deze masterclass is bedoeld voor projectleiders eenzaamheid, leden van de lokale coalitie, beleidsadviseurs sport, professionals uit zorg en welzijn. Tijdens de masterclass gaan we o.a. in op ‘Oldstars’ een landelijk project van het Nationaal Ouderenfonds i.s.m. diverse sportbonden en staan we stil bij de inzet van buurtsportcoaches bij een nieuwe vorm van actieve huisbezoeken. De buurtsportcoach vertelt hierover.

Werkplaats Ondernemers betrekken

Op 20 april van 9.30 – 11.00 uur, organiseert het programmateam Eén tegen eenzaamheid de werkplaats ‘Hoe kom ik tot een goede propositie en wat kunnen ondernemers betekenen?’

In deze bijeenkomst gaan we dieper in op het waarom en de strategie. Waarom wil je ondernemers betrekken bij de aanpak van eenzaamheid? Wat is je verhaal? En wat kunnen ondernemers betekenen en doen? We bieden in deze werkplaats verdieping, praktische tools en inspirerende voorbeelden. Hiermee kun je lokaal direct een volgende stap zetten!

  • Meer informatie en aanmelden kan via de uitnodiging in de bijlage.

Deze online werkplaats is de eerste van een serie bijeenkomsten in 2021 over het betrekken van ondernemers bij de lokale aanpak van eenzaamheid. Lees meer: https://www.eentegeneenzaamheid.nl/lokale-aanpak/een-tegen-eenzaamheid-met-ondernemers/