Enige tijd geleden is door het bestuur van de WKE besloten om niet te gaan voor hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).

De reden hiervoor is dat KVO hercertificering tijd en geld kost en deze investering vond het bestuur niet opwegen tegen de voordelen van het KVO.

In 2009 hebben de bedrijventerreinen in Enter voor het eerst keurmerk gekregen. Destijds was er gestart met deze structurele samenwerking met politie, brandweer en gemeente om het collectieve cameratoezicht te realiseren.  Inmiddels is het collectieve cameratoezicht beëindigd en hiermee is ook deels de toegevoegde waarde van het KVO vervallen.

Met de verzekeraar Interpolis had de WKE een overeenkomst gesloten. Ondernemers op de KVO gecertificeerde bedrijventerreinen kregen 10% korting op hun brandverzekering. Door het beëindigen van het KVO in Enter komt ook dit voordeel te vervallen. De kortingen worden per eerst komende premievervaldatum afgevoerd van de polissen.

Uiteraard hebben we als WKE dit argument meegenomen in onze overwegingen om wel of niet door te gaan met het KVO.  Via Interpolis hebben wij begrepen dat een zeer beperkt aantal ondernemers gebruikt heeft gemaakt van deze korting. Dit was voor de WKE dan ook geen argument om wel door te gaan het KVO.