Vanaf medio juni ondersteunt Gerdi de Vries het bestuur van de WKE. Deze ondersteuning is mogelijk door het toekennen van een subsidie door de provincie Overijssel.

Gerdi heeft ervaring met het professionaliseren van ondernemersverenigingen, voornamelijk in de kop van Overijssel. Voor de WKE gaat Gerdi in eerste instantie de volgende werkzaamheden verrichten:

  • Algemene ondersteuning van het bestuur op het gebied van secretariaat, communicatie en projecten.
  • Uitvoeren enquête WKE en opstellen plan van aanpak ‘organiseren structurele kartrekker’

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de WKE? Wij vernemen het graag via Gerdi de Vries.

Gerdi de Vries is bereikbaar via [email protected] en 06-53250351.