Ruim 60% van de medewerkers werkt al maanden thuis, maar er komt een tijd dat we weer naar het werk gaan reizen. Hoe ziet dit eruit? Twente Mobiel helpt u kosteloos in 4 weken tijd met hun stappenplan.

Mogen uw medewerkers zo nog met het OV reizen? En afhankelijk van die keuze, wat doet u voor medewerkers die afhankelijk zijn van het OV? (Tijdelijke) herijking van uw mobiliteitsbeleid lijkt nodig. Vaste reiskostenvergoedingen zijn kostbaar, reizen per OV is niet meer of beperkt mogelijk of een stuk minder aantrekkelijk en wellicht zet u juist nu extra in op fiets of zelfs short lease en taxi.

Corona Mobiliteitsprotocol door mobiliteitsmakelaars

Om samen met werkgevers te komen tot een herijking van hun mobiliteitsbeleid, is er door de mobiliteitsmakelaars van de provincie Overijssel een Corona Mobiliteitsprotocol ontwikkeld. Dit Mobiliteitsprotocol is een handvat voor werkgevers om tijdens deze pandemie hun mobiliteitsbeleid zodanig aan te passen dat medewerkers op een gezonde, duurzame en veilige manier naar het werk kunnen reizen. De  mobiliteitsmakelaar van Twente Mobiel helpt u in 4 stappen:

1. Samenstellen compact team
Samen een team vormen met alle benodigde betrokkenen in uw organisatie.

2. Postcode analyse
Twente Mobiel analyseert de woon-werk afstand van uw medewerkers.

3. Plan van aanpak
Twente Mobiel maakt een concreet advies en plan van aanpak.

4. Future-proof strategie
Twente Mobiel ontwikkelt samen een strategie waarmee u snel en flexibel kunt inspelen op de veranderingen. Nu en in de toekomst.

5. Kosteloos
De dienstverlening is kosteloos dankzij hulp van de overheid.

Werknemers zijn enthousiast

In de afgelopen weken is het protocol gedeeld en besproken met meerdere werkgevers en parkmanagers. Uit al deze gesprekken blijkt dat werkgevers heel graag aan de slag willen met hun mobiliteit en dat het protocol hun hierbij goed kan helpen.

In het protocol worden diverse stappen onderscheiden, gebaseerd op de afstand van het woon-werkverkeer. Twente Mobiel ondersteunt werkgevers bij het toepassen van dit protocol. Hiervoor zijn diverse concrete maatregelen, projecten en zelfs een subsidie direct inzetbaar! Op die manier kunnen werkgevers snel en doelgericht geholpen worden met maatwerkoplossingen.

Wilt u ook geholpen worden?

Wilt u ook snel aan de slag om uw mobiliteit corona-proof te maken? Twente Mobiel helpt u binnen 4 weken deskundig, concreet en kosteloos op weg! Neem contact op met de mobiliteitsmakelaar René Teeuwen via [email protected].