Heeft u de vragenlijst al ingevuld? Geef uw visie op de RegioDeal!

MKB Twente vertegenwoordigt samen met 13 andere netwerkorganisaties de stem van Twentse ondernemers voor Twente Board. Zoals wellicht bekend, is onlangs de RegioDeal toegekend van € 25 miljoen om het woon-, werk- en leefklimaat in Twente te versterken.

Het plan dat aan de RegioDeal ten grondslag ligt, is opgesteld door vertegenwoordigers uit het Twentse onderwijs, overheid en bedrijfsleven. Hieruit zijn zes hoofdthema’s voortgekomen waar binnen de RegioDeal op gefocust zal worden. Het is van essentieel belang voor de regio dat het Twentse bedrijfsleven in deze projecten participeert en hieraan ook sturing geeft. Daarvoor wil MKB Twente de wensen en behoeften van Twentse ondernemers in kaart brengen!

Onderaan dit bericht vind u een vragenlijst, wilt u MKB Twente laten weten wat er volgens u speelt voor Twentse ondernemers? Uw input mag omvangrijk zijn, graag zelfs! De resultaten uit deze vragenlijst vormen een fundamentele input voor de komende projecten en geven MKB Twente kans om hierin sturing te geven. We vragen u aan de hand van de RegioDeal thema’s uw ideeën en behoeften hierover. Waar denkt u aan bij het thema? Wat hebben we dan nodig op dit thema?

Het invullen van de vragenlijst duurt slechts een aantal minuten. De resultaten worden door MKB Twente en overige betrokken netwerkorganisaties bekeken en verder vertaald naar concrete acties en een helder geluid richting Twente Board.

De vragenlijst vindt u hier: https://forms.gle/6DKrNJTZRLfrdPpM6

Hartelijk dank voor uw bijdrage!