Vrijdag 4 december was gedeputeerde Eddy van Hijum op digitaal werkbezoek bij de Werkgeverskring Enter. Aanleiding was de verduurzaming van de bedrijventerreinen De Elsmoat en De Vonder, waar flinke stappen zijn gezet als het gaat om duurzaamheid – en waar nog meer mooie plannen in het verschiet liggen.

 

Wethouder Kortenhoeven opende de digitale bijeenkomst en heette iedereen van harte welkom. Hij gaf aan trots te zijn op de bijdrage van de Enterse ondernemers aan de duurzame samenleving. De samenwerking tussen de gemeente en de werkgeverskring is mede door dit project versterkt. De gemeente heeft ook de komende jaren uitdagende opgaves als het gaat om duurzaamheid, bijvoorbeeld het realiseren van 10 hectare ‘zon op dak’. De samenwerking met de werkgeverskring Enter is hierbij heel waardevol, want alleen samen kunnen we deze ambitie realiseren.

Rol van de werkgeverskring
Vervolgens vulde Arjan Hofman, namens het bestuur van de werkgeverskring Enter, de wethouder aan: ‘Een aantal ondernemers in Enter waren erg enthousiast over het verdienmodel van ‘zon op dak’. Na een brainstorm met leden van de WKE, merkten wij dat er behoefte én enthousiasme was om dit gezamenlijk op te pakken. De rol hebben wij vanuit de WKE opgepakt. Voor dit project was de WKE een vereniging die vooral netwerkbijeenkomsten organiseerde. Het duurzaamheidsproject was de aanleiding om ons verder te professionaliseren. Hierbij heeft de provincie ons de juiste ondersteuning geboden. Nu hebben wij als WKE een professionele organisatie staan, met slagkracht om de komende jaren ook veel te kunnen betekenen voor de ondernemers in Enter’.

Hoe ondernemers bezig zijn met ‘duurzaamheid’ in hun bedrijven werd goed duidelijk toen ondernemers Maurice Roetgering (Coulisse) en Gerwin Gerritsen (Gerbri) aan het woord kwamen. Het sluiten van kringlopen door te recyclen met o.a. petflessen, het sneller afbreken van PVC d.m.v. bacteriën, het beperken van vervoersbewegingen door lokaal te produceren en het zelfvoorzienend zijn waren slechts enkele voorbeelden die in de presentaties terugkwamen.

Eddy van Hijum gaf aan dit hele inspirerende voorbeelden te vinden, waarbij de bedrijven intrinsiek gemotiveerd zijn om te verduurzamen.

Toekomstvaste bedrijventerreinen
Vervolgens gaf Eddy van Hijum aan dat Bureau Buiten in opdracht van de provincie Overijssel 170 bedrijventerreinen in Overijssel heeft geanalyseerd. Dit dashboard ontsluit alle gegevens van de volgende 5 pijlers: toekomstvastheid, duurzaamheid/gezondheid, fysiek/ruimtelijk, sociaaleconomisch en potentie.

Handreiking
De pijler duurzaamheid is door de provincie Overijssel concreet gemaakt in een praktische handreiking. In deze handreiking vinden ondernemers direct toepasbare informatie over het belang van economie en ecologie.

Tot slot
Tot slot was er nog ruimschoots de tijd om met elkaar in gesprek te gaan over diverse thema’s die ondernemers op dit moment bezighouden. Lopende programma’s vanuit de provincie op het gebied van digitalisering en familiebedrijven kwamen aan bod, evenals de ambities op het gebied van smart energy hubs en waterstof.

We kijken terug op een zeer geslaagd werkbezoek.