Sinds februari van dit jaar biedt de Werkgeverskring Enter collectieve inkoop van elektriciteit en gas aan. Doelstelling is dat leden hun contributie kunnen terugverdienen door mee te doen met deze collectieve inkoopdienst en dat werkt!

Er zijn al diverse bedrijven deelnemer van het collectief geworden, waaronder Gerwin Meilink van de IPEX Group:

Door deelname van het eerste inkoopinitiatief al een flinke besparing kunnen realiseren van +/- € 5.000,- per jaar!

Besparingen
Twaalf leden van de WKE hebben inmiddels een besparingsberekening uitgevoerd. De gemiddelde besparing per bedrijf is € 1500,- per jaar!
Niet alleen de kostenbesparing is een voordeel van de collectieve inkoop, maar ook de ontzorging. De werkgroep houdt namelijk voor u de energiemarkt in de gaten en u heeft altijd 1 aanspreekpunt voor al uw energievragen.

Besparingsberekening
Wilt u ook profiteren van de collectieve inkoop? Neem contact op met het secretariaat via [email protected] of Geert Douw van PM Energie via 06-53295579 of [email protected]