Op maandagochtend 24 februari heeft Chris Kuster afscheid genomen als voorzitter van de Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) werkgroep.

Onder leiding van Chris Kuster heeft de werkgroep met  vertegenwoordigers van politie, brandweer, gemeente en ondernemers de afgelopen jaren gewerkt aan de veiligheid van de bedrijventerreinen het Vonder en de Elsmoat. Vanaf dag 1 heeft Chris zich ingezet voor het KVO en één van de belangrijkste wapenfeiten was het realiseren van het collectieve cameratoezicht op de bedrijventerreinen en het begeleiden van een aantal hercertificeringen.

Henk Keizer heeft als voorzitter van de WKE Chris Kuster bedankt voor zijn inzet in de afgelopen jaren. ‘Veel ondernemers weten niet wat Chris als voorzitter van de KVO-werkgroep de afgelopen jaren heeft gedaan, maar als voorzitter van de KVO werkgroep heeft Chris Kuster veel voor ons betekend op het gebied van veiligheid op het bedrijventerrein’.

De WKE wil zorgen voor een vliegende doorstart van het KVO en kartrekker Gerdi de Vries neemt de komende periode de taken van Chris Kuster over. Ons huidige KVO-certificaat is geldig tot januari 2021, als we het certificaat willen behouden is hercertificering noodzakelijk. We zien zeker de toegevoegde waarde van de gestructureerde samenwerking tussen alle veiligheidspartners, maar het is goed om met elkaar te evalueren hoe wij gaan samenwerken op het gebied van veiligheid en welke ambities wij hebben. Deze evaluatie vindt op korte termijn plaats.