Namens de gemeente Wierden en advies- en ingenieursbureau Bind brengen wij onderstaande uitnodiging onder de aandacht.
Dit is interessant voor bedrijven met een grootverbruikaansluiting (groter dan 3x80A) of bedrijven die verwachten op korte of middellange termijn (tot 5 jaar) een grootverbruikaansluiting nodig te hebben door bijvoorbeeld uitbreiding activiteiten, elektrische mobiliteit of elektrische
warmte of grootschalige duurzame opwerk.
Als uw bedrijf grootverbruiker op bedrijventerrein Elsmoat of De Vonder is (of verwacht te worden), kan dit een hele nuttige bijeenkomst voor u zijn!

(Let op: WKE is geen organiserende partij hierin, aanmeldingen lopen via Bind!)

*******************************************************
Beste leden van de WKE,

Op 24 mei 2023 om 15:30 uur wil de gemeente Wierden jullie graag uitnodigen voor een bijeenkomst over een toekomstbestendig bedrijventerrein op energiegebied. Het betreft dan specifiek de terreinen Elsmoat en De Vonder.
Hiervoor heeft de gemeente ingenieursbureau Bind ingehuurd die ook al betrokken is bij het project ‘zon-op-dak’.

Tijdens deze bijeenkomst zal de gemeente samen met Bind toelichten wat de plannen zijn voor het onderzoek naar een Smart Energy Hub (SEH) en wat hiervoor nodig is. In het voortraject zijn hierover al wat gesprekken gevoerd met een aantal bedrijven, de gemeente Wierden en Enexis. Wethouder Richard Kortenhoeven zal een aftrap doen voor deze bijeenkomst waarna Bind ingaat op de netcongestie, mogelijke knelpunten en oplossingen. Tevens zal worden aangegeven hoe het traject van dit onderzoek eruitziet en welke inzet van jullie wordt gevraagd.

Hier leest u de toelichting over netcongestie, de SEH en het onderzoek (PDF document)

Informatie
Datum: woensdag 24 mei 2023
Locatie: Coulisse, Vonderweg 36 te Enter
Start: 15.30 uur
Verwachte eindtijd: ongeveer 17:00/17:30 uur.

Aanmelden
Graag verzoeken wij om u aan te melden voor deze middag, vanwege zicht op het aantal mensen en de catering voor deze middag.
Dit kan per mail, via Jeroen Mol, senior adviseur bij Bind: [email protected]

Met vriendelijke groet,

Hans Schoolderman, Gebiedsregisseur Duurzaamheid Senior adviseur duurzaamheid, Gemeente Wierden
Jeroen Mol, Ingenieursbureau Bind