Op 30 oktober 2019 vindt het volgende bestuurlijk overleg tussen de gemeente Wierden en het bestuur van WKE plaats.