Op 2 april 2020 vindt het volgende bestuurlijk overleg tussen de gemeente Wierden en het bestuur van WKE plaats.