Minimaal 2x per jaar vindt er een bestuurlijk overleg plaats. In dit strategische overleg, waarbij zowel het college van B&W als het bestuur van de werkgeverskring Enter aanwezig zijn, worden alle zaken die spelen voor ondernemend Enter besproken. Kortom; het moment om als werkgeverskring de belangen van de ondernemers in Enter te behartigen.

Het eerstvolgende bestuurlijke overleg staat gepland op donderdag 2 april.

Heeft u agendapunten voor dit overleg? Wij vernemen het graag via [email protected]