Een AED, Automatische Externe Defibrillator (AED) is een levensreddend apparaat waarmee het hartritme van iemand met een hartstilstand kan worden hersteld. De overlevingskans bij een hartstilstand is het grootste wanneer binnen 6 minuten de juiste hulp is gestart. Hoe sneller een AED wordt ingezet bij een hartstilstand, hoe groter de kans op overleven. 

Zowel de gemeente Wierden als de ambulancediensten maken gebruik van de website www.hartslagnu.nl voor het registreren van AED’s en BHV’ers met reanimatiecertificaat.

Vanuit de werkgeverskring Enter willen wij bedrijven en hun medewerkers vragen zich ook aan te melden via deze website als zij een AED en/of BHV met reanimatiecertificaat bezitten. U kunt zelf aangeven wanneer uw AED en/of BHV’ers beschikbaar zijn. (Bijvoorbeeld alleen tussen 9 en 17 uur)

Waarom dit initiatief?
Het is belangrijk dat hulpverlening bij een hartstilstand z.s.m. ter plaatse is, omdat elke minuut telt. Vanuit het systeem van “Hartslagnu” wordt de burgerhulpverlening automatisch opgestart als 112 de melding doorkrijgt van een mogelijke hartstilstand.

Het is dus belangrijk dat wij weten waar op de bedrijventerreinen AED’s beschikbaar zijn.

Registreren kan via:
https://www.hartslagnu.nl/aed/aanmelden-aed/