Via dit bericht wil de nieuwe bedrijvencontactfunctionaris zich kort introduceren en ook gelijk aandacht vragen voor de uitgezette ondernemerspeiling.

Bedrijvencontactfunctionaris
Ik ben Ramon Reekers en met ingang van 1 februari jl. in dienst getreden bij de gemeente Wierden als Regisseur Economie en Ondernemers / Bedrijvencontactfunctionaris. Ik heb hiermee de overstap gemaakt van het bedrijfsleven naar de overheidswereld.

Mijn werkervaring tot op heden kan in het kort worden samengevat als:
– Advisering en begeleiding van ondernemers bij allerlei commerciële en financiële vraagstukken (o.a. investeringen, financiering, vestiging, verkoop/overname en herstructurering).
– Het geven van advies en het bieden van ondersteuning aan provincies en gemeenten op het gebied van ondernemerschap (o.a. uitvoering van wet- en regelgeving en projecten).

Inmiddels zit mijn eerste week erop en deze heeft vooral bestaan uit een eerste kennismaking met de collega’s, de systemen en diverse lopende projecten/trajecten. In de komende tijd zal ik meer naar buiten treden en ik neem aan dat wij elkaar dan ook een keer persoonlijk zullen gaan ontmoeten.

Ondernemerspeiling
Verder wil ik graag de ondernemerspeiling onder de aandacht brengen.
In de gemeente Wierden wordt de klanttevredenheid nog niet jaarlijks gemeten en daar willen wij verandering in brengen.
Meten is weten wordt er gezegd, oftewel als we meningen ophalen over onze dienstverlening, dan kunnen we kijken waar en hoe we onze dienstverlening (direct, samenwerking en beleid) kunnen verbeteren.
Wij hebben daarom een ondernemerspeiling opgesteld. De vragen in deze ondernemerspeiling gaan over uw bedrijfsvestiging in de gemeente Wierden.
Er wordt u gevraagd naar uw mening over de bedrijfsomgeving, de contacten met de gemeente Wierden, de heffingen, de regeldruk en het ondernemersklimaat.
Wij verzoeken u de vragenlijst zoveel mogelijk vanuit het perspectief van uw bedrijf te beantwoorden.
De enquête kunt u invullen via: www.wierden.nl/ondernemerspeiling.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Met vriendelijke groeten,

Ramon Reekers
Regisseur Economie en Ondernemers / Bedrijvencontactfunctionaris
Gemeente Wierden
Telefoon 0546 – 580 838 / 06 – 13 04 67 89