‘Verbinden van leden’ is een belangrijk thema van de WKE. Dit doen we door middel van het organiseren van bedrijfsbezoeken en themabijeenkomsten. Het delen van kennis(sen) staat hierbij centraal. Op maandag 9 maart aanstaande organiseren wij een bedrijfsbezoek bij Ketting Techniek Nederland. Wij nodigen u als lid van Werkgeverskring Enter van harte uit om bij dit bedrijfsbezoek aanwezig te zijn.

Programma

15.30 uur: Inloop

15.45 uur: Bedrijfspresentatie Ketting Techniek Nederland
Ondernemer Joop Koers laat ons zijn mooie bedrijf in aandrijftechniek zien en geeft tekst en uitleg over de verschillende producten die zij maken en welke ambities er zijn.

16.15 uur: Wat doet de Omgevingsdienst Twente?
Een aantal ondernemers zijn recent benaderd door de Omgevingsdienst Twente voor een (milieu)controle, maar hadden nog nooit van de Omgevingsdienst Twente gehoord. Reden voor de WKE om de Omgevingsdienst uit te nodigen om meer te vertellen over hun taken en verantwoordelijkheden. Denk hierbij aan vergunningverlening en toezicht en handhaving op het gebied van milieutaken.

16.45 uur: Presentatie studenten Saxion
De bijeenkomst wordt afgesloten met een presentatie van de studenten van Hogeschool Saxion (wellicht hebt u kennis met ze gemaakt tijdens de duurzaamheidsbijeenkomst in november of heeft u hun enquête ingevuld). Zij hebben een afstudeeropdracht bij de gemeente Wierden uitgevoerd en onderzocht hoe het bedrijventerrein De Vonder kan aansluiten bij de (duurzame) ontwikkelingen van het naastgelegen bedrijventerrein De Elsmoat. De studenten leggen u graag, aan de hand van de wensen en eisen van de ondernemers, uit hoe we een duurzamer bedrijventerrein tot stand kunnen brengen.

17.15 uur: Napraten met hapje en drankje

Aanmelden
Wilt u bij dit bedrijfsbezoek aanwezig zijn? Wij vernemen het graag via [email protected].

Locatie
Ketting Techniek Enter
Vonderweg 46
7468 DC Enter