Namens Ramon Reekers, bedrijvencontactfunctionaris van de gemeente Wierden, maken wij u attent op onderstaande uitnodiging. Indien u bij de presentatie van Twenteboard aanwezig wilt zijn, dan kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij de gemeente.


Geachte besturen,

Hierbij nodigt de gemeente Wierden u en uw achterban uit voor het bijwonen van een open huis over de Nieuwe Investeringsagenda voor Twente 2023-2027 op maandag 5 september 2022 om 19.30 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis.

De uitgangspunten voor deze investeringsagenda zijn opgesteld door de Twente Board. Dit is een samenwerking tussen de overheid, het onderwijs en ondernemers in Twente en deze staat voor het versterken van de brede economie in Twente. Centraal staan het behoud en de versterking van bedrijvigheid, de werkgelegenheid en ons verdienvermogen. De Twente Board stimuleert investeringen in technische innovaties, zet in op de versnelling van een (circulaire) economie en op een aantrekkelijke en bereikbare regio voor wonen en werken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.twente.com/twente-board

Tijdens de avond zal door de voorzitter Wim Boomkamp en directeur Victor-Jan Leus een presentatie gegeven worden over:

– De uitgangspunten van de Nieuwe Investeringsagenda.

– De Strategie “Samenwerken aan bruto Twents geluk in een groene technologische topregio”.

– De evaluatie van de Agenda voor Twente (2018-2022).

Voor de relevante documenten zie deze link: https://wierden.notubiz.nl/vergadering/925158/informatieronde%20Bestuur%2C%20Financi%C3%ABn%20en%20Maatschappelijke%20Ontwikkeling%2006-09-2022

Wij stellen het op prijs dat geïnteresseerden ons uiterlijk vrijdag 2 september a.s. laten weten wie er komen.

De aanmelding (naam en aantal personen) kan worden doorgegeven door middel van een reactie op dit e-mailbericht aan mijn collega Hetty Looms: [email protected]

Voor vragen kunnen jullie contact met mij opnemen (tot 14 augustus a.s.) of met Hetty Looms (vanaf 23 augustus a.s.).

Met vriendelijke groeten,

Ramon Reekers
Regisseur Economie en Ondernemers / Bedrijvencontactfunctionaris
Afdeling Beleid
Gemeente Wierden
Telefoon 0546 – 580 838 / 06 1304 6789